Ekspertrådgivning og undervisning

Kvalitetsledelse ISO 9001 - Fødevaresikkerhed ISO 22000 - Auditering ISO 19011 - Risikoledelse ISO 31000, m.fl.

Hvad menes, der med god dokumentationspraksis?

God dokumentationspraksis (GDP) Home / ISO 9001:2015 / Dokumenteret information / God dokumentationspraksis (GDP) Hvad menes, der med god dokumentationspraksis? Principperne for god dokumentationspraksis kan kort udtrykkes, som: sig hvad du gør – procedurer og instruktioner gør som du siger – følg procedurer og instruktioner dokumenter at du udført aktiviteten – foretag en registrering. Ledelsesstandarder […]

Read More

Sæt mål for kvaliteten

– grundlaget for opnåelse af ønskede resultater En virksomhed har processer, der kan defineres, måles og forbedres. I et kvalitetsledelsessystem identificeres og fastlægges de processer og ressourcer, der er nødvendige for at virksomhedens når de ønskede resultater. Du kan se kravene i ISO 9001:2015 til kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem nederst på siden. […]

Read More

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsstyring.

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de