Kvalitetsledelse ISO 9001 - Fødevaresikkerhed ISO 22000 - Auditering ISO 19011 - Risikoledelse ISO 31000 m.fl.

Læs mere

Hvorfor indføre et kvalitetsledelsessystem?

– og ledelsessystemer generelt Der kan være flere gode grunde til, at du vil ønsker at indføre et kvalitetsledelsessystem i din virksomhed, f.eks. ISO 9001 med krav til kvalitetsledelse. Det kan være dit eget valg, krav fra kunder, myndigheder og andre relevante interessenter. Inden du beslutter dig for, at indføre et kvalitetssystem i din virksomhed, […]

Read More

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsstyring.

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få 10% på alle kurser og workshops i efteråret 2017.

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de