Yearly Archives: 2015

ISO 9001:2015 – Virksomhedens rammer og vilkår

– kan have indflydelse på din virksomheds eksistens og strategi ISO 9001:2015 stiller i afsnit 4 krav om, at du fastlægger de relevante ydre og interne forhold, der kan have indflydelse på din virksomheds eksistens og strategi. Efterfølgende skal du overvåge og gennemgå disse forhold for om de har ændret sig. Din virksomheds rammer og vilkår er de forhold, din virksomhed ”lever” i og som har indflydelse på om dit kvalitetsledelsessystem fungerer efter hensigten.   […]

Read More

ISO 9001:2015 – Dokumenteret information

ISO 9001:2015 stiller om krav to former for dokumenteret information. Virksomheden skal fastlægge hvilken dokumenteret information, der skal til for at dens kvalitetsledelsessystem kan fungere effektivt og for at systemet kan leve op til kravene i ISO 9001:2015. Dokumenteret information defineres i ISO 9000:2015 som ”meningsfuld viden”. Der er overordnet to former for dokumenteret information. Det er den dokumenterede information, der skal vedligeholdes og den dokumenterede information, der skal bevares. Når dokumenteret information skal vedligeholdes […]

Read More

ISO 9001:2015 – Relevante interessenter

Hvem er de og hvorfor er det vigtigt, at tage hensyn til deres krav? ISO 9001:2015 stiller i afsnit 4.2 krav om, at du fastlægger de interessenter, der er relevante for kvalitetsledelsessystemet i din virksomhed og hvilke relevante krav de stiller. Efterfølgende skal du overvåge og gennemgå information om de udvalgte interessenter og deres relevante krav. Hensigten med dette krav er at sikre, at virksomheden, udover at fokusere på kunden, også har fokus på de […]

Read More

Evaluering et redskab til læring

– læring er grundlaget for forbedring af ledelsessystemet Ordet evaluere betyder ”at vurdere”. At vurdere noget sker ud fra nogle fastlagte kriterier eller normer der stilles til dette noget. I formelle ledelsesstandarderne er der krav om, at ledelsessystemets løbende skal vurderes. Formålet med det dette er i f.eks. ISO 9001:2015, at skal det ske for: at sikre dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed, effektivitet og passer til virksomhedens strategiske retning. Ledelsessystemet skal vurderes på baggrund af følgende […]

Read More

Kvalitetsledelse det ved vi jo godt, hvad er.. eller

– men hvad ligger, der til grund for begrebet? Vi, der arbejder med kvalitetsledelse hver dag, ved jo godt, hvad det er vi taler om. Alligevel sidder jeg her og funderer lidt. Hvad er det egentlig, der ligger bag ordet ”kvalitetsledelse”? Det, er det, jeg vil fabulere lidt om i dette indlæg. Hvis vi deler ordet op, får vi ordene ”kvalitet” og ”ledelse”. Betydningen af kvalitet Betydningen af kvalitet har ændret sig over tid. Tidligere var […]

Read More

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de