Yearly Archives: 2018

Ny udgave af vejledningen i auditering af ledelsessystemer

Auditering er en objektiv metode, hvor man ser på et om ledelsessystems processer lever op til både eksterne og interne krav. Auditeringen fører ofte til resultater, der giver input til en analyse af systemet og hjælp til identifikation af muligheder for forbedring. Der er mange fordele for en virksomhed er blandt andre virksomheds branding og effektivitet; og de mange tilhørende vejledninger hertil er en stor hjælp for virksomheden. En af disse vejledninger er ISO 19011:2018 […]

Read More

ISO 19011:2018 – Syv principper for auditering

Auditprocessen hviler på 7 principper   De syv principper kan hjælpe dig til at gøre dine audit til et effektivt og pålideligt værktøj, der støtter op om din virksomheds politikker og ledelse. De informationer du får gennem dine audit, er input til ledelsens evaluering og du kan samtidig bruge dem til løbende at forbedre din virksomheds præstationsevne.   Ved at overholde disse 7 principper kan du sikre dig at dine auditkonklusioner bliver relevante, tilstrækkelige og […]

Read More

Auditering af ledelsessystemer

ISO 19011:2018 – en vejledning i auditering af ledelsessystemer Det er ikke obligatorisk at bruge ISO 19011 – men den er en god vejledning til hvordan man kan planlægge, udføre og rapportere audit samt hvilke kompetencer, der kan være brug for at auditor har. Vejledningen er rettet mod intern audit og leverandør audit. Alligevel er ISO 19011 obligatorisk for de certificerende organisationer, der også har stor gavn af vejledningen. Alle virksomheder uanset størrelse og branche […]

Read More

Intern audit – et effektivt kvalitets- og styringsværktøj

Intern audit er et effektivt værktøj til at identifikation af risici og muligheder, god praksis, løbende forbedring og overensstemmelse med krav. Med intern audit får du værdifuld viden og information til brug for forbedring af dit ledelsessystems præstationsevne.  Syv principper for auditering kan hjælpe dig til at gøre dine audit til et effektivt og pålideligt værktøj, der støtter op om din virksomheds politikker og ledelse. Dine interne audit bør give et billede af om ledelsessystemet […]

Read More

Kompetencer er et vigtigt element til at nå de tilsigtede resultater

Kompetente medarbejdere er vigtige for din virksomhed Medarbejdere er en væsentlig ressource i en virksomhed og virksomhedens præstation afhænger af hvordan medarbejderne fungerer i hverdagen. Medarbejdere på alle niveauer skal være kompetente og engagerede for, at virksomheden kan at skabe og levere værdi. Personers engagement er da også et af de 7 principper for kvalitetsledelse. Nogle af de fordele der er ved at have medarbejdere med de rette kompetencer er: øget motivation øget forståelse for […]

Read More

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de