Audit – typer og metoder

Audittyper

Intern audit også kaldet førstepartsaudit udføres af virksomheden selv eller af en ekstern auditor rekvireret af virksomheden til at udføre intern audit på vegne af virksomheden, se tabel 1.

Eksterne audit – anden- og tredjeparts audit:

  • Andenpartsaudit er audit af eksterne leverandører eller eksterne interessenter og udføres af virksomheden selv.
  • Tredjepartsaudit udføres af certificeringsorganer og myndigheder.
Typer af auditering

Tabel 1 – Audittyper (ref. ISO 19011:2018)

De interne og eksterne audit kan igen deles op i tre typer:

  • Procesaudit
  • Systemaudit
  • Produktaudit

Ved en procesaudit vurderes om en proces udføres som beskrevet procedurer og instruktioner.

En systemaudit er audit af om et ledelsessystem fungerer hensigtsmæssigt og effektivt og i henhold til egne definerede krav og/eller kravene i en standard. En systemaudit er en gennemgang af ledelsesstandardens krav punkt for punkt fra ordre til levering og nogle gange også aktiviteter efter levering.

En produktaudit er en undersøgelse af om et bestemt produkt eller en bestemt ydelse er i overensstemmelse med de definerede krav, så som specifikationer, krav fra kunder samt lovmæssige krav.

Auditmetoder

Hvilken metode, der skal bruges ved en audit, bestemmes ud fra om en audit er intern eller ekstern audit og om en audit udføres med eller uden den auditerede.

I nedenstående tabel er angivet mulige auditeringsmetoder indenfor hver kategori.

Tabel 2 – Auditmetoder (ref. ISO 19011:2018)

 


Du er meget velkommen til at kontakte Seniorkonsulent Eva P. Bjørk for nærmere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk du kan også udfylde kontaktformen her… 

 Mit mål er at sikre, at dit ledelsessystem matcher de krav og behov, der er relateret til din virksomheds aktiviteter. 

 

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed