QualityThinking® Blog

Auditor bør på forhånd indsamle og gennemgå relevant information. Med baggrund i information opnået ved et eventuelt indledende med den auditerede kan auditor arbejdsdokumenter, til brug ved audit. Arbejdsdokumenter bruges under audit kan blandt andre være tjeklister, interview spørgsmål og oplysninger om stikprøveudtagning. Både den dokumenterede information som er udarbejdet til brug ved audit og den, der er resultatet af audit bør som minimum opbevares indtil efter audit er afsluttet eller som det er angivet
QualityThinking   ,
Når en face-to-face audit ikke er mulig Der kan være flere årsager til at en auditor ikke kan være tilstede det være sig sikkerhedsforhold, pandemier eller rejserestriktioner. Informations- og kommunikationsmetoder gør det muligt at auditere på afstand og dermed begrænse rejsetid- og omkostninger samt logistiske forhold og at nedbringe miljøbelastningen. Brug af informations-og kommunikations teknologier i forbindelse med fjernaudit Der kan være flere årsager til at en auditor ikke kan være tilstede det være sig
Auditering
Auditeringsproces
Mødet forud for den praktiske del af en audit Inden den praktiske del af en audit kan der afholdes et indledende møde med den auditeredes ledelse og hvor det er relevant, med de personer, som er ansvarlige for de funktioner eller processer, der skal auditeres. Formålet med åbnemødet er at få: bekræftet, at alle deltagere er enige om auditplanen præsenteret auditor sikret, at alle planlagte auditaktiviteter kan gennemføres. Hvor detaljeret åbnemødet bør svare den auditeredes
Auditering   ,
Auditeringsproces
Intern audit Formålet med intern audit er at du bestemmer, hvilke processer der er nødvendige for at dit kvalitetsledelsessystem lever op til en given standard, f.eks. ISO 9001, ISO 17025 og GxP samt din virksomheds egne krav. Yderligere er hensigten at du indhenter oplysninger via interne audit om kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet på en upartisk måde for at sikre, at planlagte foranstaltninger er gennemført, og at dit kvalitetsledelsessystem er effektivt implementeret og vedligeholdt Dette omfatter
Auditering   ,

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

error: Content is protected !!
Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed