QualityThinking® Blog

Kvalitetspiloterne® holder møde om interview som auditmetode ved audit og du er inviteret med som gæst. Mødet bliver afholdt den 21. august 2019 kl. 14:00 til 17:00 på Frederiksberg Kvalitetpiloterne® holder møde om interview som metode ved audit og du er inviteret med som gæst. Vi besøg af kommunikationsrådgiver Christina Rittig Falkberg, der vil komme med et oplæg om kropssprog, formulering af spørgsmål, aktiv lytning m.m. De fleste standarder, f.eks. ISO 9001, kræver at en
Audittyper Intern audit også kaldet førstepartsaudit udføres af virksomheden selv eller af en ekstern auditor rekvireret af virksomheden til at udføre intern audit på vegne af virksomheden, se tabel 1. Eksterne audit – anden- og tredjeparts audit: Andenpartsaudit er audit af eksterne leverandører eller eksterne interessenter og udføres af virksomheden selv. Tredjepartsaudit udføres af certificeringsorganer og myndigheder. Tabel 1 – Audittyper (ref. ISO 19011:2018) De interne og eksterne audit kan igen deles op i tre
Auditprocessen Procesforløbet for den individuelle audit er en del af det samlede procesforløb i et auditprogram. Auditprocessen kan illustreres i relation til PDCA-modellen: Planlægning – Iværksættelse af audit og forberedelse af audit Udfør – Gennemførelse af audit, udarbejdelse og distribution af en auditrapport Tjek – Afslutning af audit Reager – Opfølgning på audit Nedenstående illustration viser, helt overordnet, en oversigt over de aktiviteter, der typisk vil være i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en
 
Formødet – det første trin i auditprocessen En audit starter med at du udpeger den auditor, der skal have ansvaret for at gennemføre audit og indtil denne er afsluttet (jf. auditprogrammet). Er det dig, der er auditor, er det er en god idé at du afholder et indledende møde (formøde) med den, der skal auditeres. Figur 1 – Detaljeret auditproces, formødet Indholdet på et indledende møde med den der skal auditeres kan se således ud:

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed