QualityThinking® Blog

Auditeringsproces
Intern audit Formålet med intern audit er at du bestemmer, hvilke processer der er nødvendige for at dit kvalitetsledelsessystem lever op til en given standard, f.eks. ISO 9001, ISO 17025 og GxP samt din virksomheds egne krav. Yderligere er hensigten at du indhenter oplysninger via interne audit om kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet på en upartisk måde for at sikre, at planlagte foranstaltninger er gennemført, og at dit kvalitetsledelsessystem er effektivt implementeret og vedligeholdt Dette omfatter
Auditering   ,
Første, anden og tredje parts audit
Audittyper Intern audit 1. parts audit – udføres af virksomheden selv eller benytter en ekstern auditor til at udføre intern audit på vegne af virksomheden. Eksterne audit 2. parts audit af udføres af virksomheden 3. parts audit udføres af certificeringsorganer og myndigheder. De tre audittyper: Audittyperne kan igen deles op i tre typer: Procesaudit Systemaudit eller facilitetsaudit Produktaudit eller forsøgsrelaterede audit Ved en procesaudit vurderes om en proces udføres som beskrevet procedurer og instruktioner. En
Auditering
Procesforløbet for den individuelle audit er en del af det samlede procesforløb i et auditprogram. Auditprocessen kan illustreres i relation til PDCA-modellen: Planlægning – Iværksættelse af audit og forberedelse af audit Udfør – Gennemførelse af audit, udarbejdelse og distribution af en auditrapport Tjek – Afslutning af audit Reager – Opfølgning på audit Nedenstående illustration viser, helt overordnet, en oversigt over de aktiviteter, der typisk vil være i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en audit.
Auditering  
Åbnemøde ved audit
Formødet – det første trin i auditprocessen En audit starter med at du udpeger den auditor, der skal have ansvaret for at gennemføre audit og indtil denne er afsluttet (jf. auditprogrammet). Er det dig, der er auditor, er det er en god idé at du afholder et indledende møde (formøde) med den, der skal auditeres.   Figur 1 – Det første trin i auditprocessen Indholdet på et formøde kan se således ud Introduktion af auditor
Auditering  

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed