Kvalitetsledelse det ved vi jo godt, hvad er.. eller

”Graden, af hvilken, et sæt af indbyggede karakteristika
for et objekt, der opfylder krav.”

– eller hvor godt lever et produkt eller en serviceydelse til de krav og forventninger vi og vores interessenter stiller.

Det vigtige for os i vores virksomhed er, at vi er enige om, hvad kvalitet er for virksomheden.

Hvis vi ikke ved, hvad kvalitet er for vores virksomhed, ved vi heller ikke hvilke kvalitetsmål, vi arbejder på at opnå”.

Det er vigtigt at alle i virksomheden er enige om, hvad kvalitet er for virksomheden og dermed det arbejde, de leverer.

Hvis vi ikke kender kvalitetsmålet(ene) ved vi ikke: hvorfor, hvad, hvordan og hvornår vi skal måle for, at holde øje med om vi er i hus med målet.

Kvaliteten kan vurderes både internt i virksomheden af ledelse og medarbejdere; eksternt af kunder,  myndigheder og andre interesserede parter.

Tre typer af kvalitet giver tilsammen graden af den samlede kvalitet.

Figuren her viser sammenhængen mellem de tre kvalitetstyper.

Faglig kvalitet  Faglige standarder, referenceprogrammer
Fagligt tilsyn, evaluering, vurdering af faglige resultater
Organisatorisk kvalitet  Akkreditering og certificering
Benchmarking  af arbejdsprocesanalyse
Oplevet kvalitet   Kvalitativ vurdering – indviduelle interview, gruppesamtaler
Kvantitativ vurdering – kundetilfredshedsanalyser
Dialogmøder, visionsseminarer m.v.

About the Author: Msc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed