Sæt mål for kvaliteten

6.2. Kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem

6.2.1 Organisationen skal fastsætte kvalitetsmål for relevante funktioner, niveauer og processer, som er nødvendige for kvalitetsledelsessystemet.

Kvalitetsmålene skal

 1. være i overensstemmelse med kvalitetspolitikken
 2. være målbare
 3. tage højde for anvendelige krav
 4. være relevante for produkters og ydelsers overensstemmelse med krav og for styrkelse af kundetilfredshed
 5. overvåges
 6. kommunikeres
 7. opdateres efter behov.

Organisationen skal vedligeholde dokumenteret information om kvalitetsmålene.

6.2.2 Ved planlægning af, hvordan kvalitetsmålene skal nås, skal organisationen fastlægge

 1. hvad der skal gøres
 2. hvilke ressourcer der bruges
 3. hvem der skal være ansvarlige
 4. hvornår det skal afsluttes
 5. hvordan resultaterne skal evalueres

 


Du er meget velkommen til at kontakte Seniorkonsulent Eva P. Bjørk for nærmere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk du kan også udfylde kontaktformen her… 

 Mit mål er at sikre, at dit kvalitetsledelsessystem matcher de krav og behov, der er relateret til din virksomheds aktiviteter. 

 

About the Author: Msc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de