Præstationsevaluering – Overvågning, måling, analyse og evaluering

Generelt

Din virksomhed skal fastlægge og anvende de kriterier og metoder, der er nødvendige for at sikre, at processerne fungerer og styres effektivt.

Ved at gennemføre overvågning og måling til at analysere og evaluere af dit ledelsessystems præstation og effektivitet så kan du afgøre, om de tilsigtede resultater er nået.

Generelle krav til overvågning, måling, analyse og evaluering i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Du skal beslutte:

  • hvad det er, du vil overvåge og måle
  • de metoder du vil anvende.

Kriterier for overvågning og måling kan være procesparametre, specifikationer for produkter og ydelser samt præstationsindikatorer.

Du bør beslutte:

  • hvordan overvågningen, målingen, analysen og evalueringen skal udføres, og hvilke ressourcer, der vil blive brug for.

  • hvilken dokumenteret information det vil være nødvendigt at bevare som vidnesbyrd for resultaterne af overvågning og måling, analyse og evaluering.

Du skal bevare passende, dokumenteret information som bevis for, at overvågnings- og måleressourcerne er egnet til formålet.

Den dokumenterede information vil typisk være den samme som den, der er krav om i andre dele af standarden som f.eks. i afsnittet om for ledelsens evaluering.

Du skal analysere og evaluere de data og den information, der er resultater af overvågningen og målingen med henblik på at afgøre om processer, produkter og ydelser opfylder kravene og om handling er nødvendig.

Du bør sikre dig, at de metoder du vil anvende og kvaliteten af de opsamlede data vil give dig information, der kan gøre det muligt at tage ledelsesmæssige beslutninger.

Derfor bør output have en form, der gør det muligt for dig at afgøre, om det er nødvendigt at igangsætte aktiviteter til forbedring af ledelsessystemet.

Analyse og evaluering er ofte relateret til ledelsens evaluering, og du bør derfor fastlægge hvor ofte der vil være hensigtsmæssige at evaluere og analysere af den indhentede data og information.

Output fra analyse og evaluering vil ofte være i form af dokumenteret information og bliver til input til ledelsens evaluering eller andre møder, hvor output drøftes.

Derfor bør output have en form, der gør det muligt for dig at afgøre, om hvad du kan gøre for at forbedre dit ledelsessystemet, procesniveau og på systemniveau.

Du kan vælge at gennemføre analyserne oftere end blot ved ledelsens evaluering, som f.eks. ved daglige møder eller ved:

  • etablering af ledelsessystemet og dets processer og mål
  • driftsplanlægning og -styring
  • kundetilfredshed
  • analyse og evaluering
  • intern audit
  • ledelsens evaluering.


Spørgsmål til dig

Har du fastlagt, hvad der skal overvåges og måles?

Har du nogen specifikke retningslinjer for, hvornår overvågning og måling skal udføres?

Har du fastlagt, planlagt og implementeret procedurer til overvågning, måling, analyse og evaluering til at sikre gyldige resultater?

Har du bestemt, hvornår resultaterne fra overvågning og måling skal analyseres og evalueres?

Har du fastlagt, hvilke metoder du vil anvende og i hvilket omfang du vil bruges disse metoder?

Evaluerer og dokumenterer du ledelsessystemets præstation og effektivitet?

Har du bestemt passende dokumenteret information om overvågninger, målinger, analyser samt evalueringer, der skal bevares som vidnesbyrd om resultaterne?

 


Du er meget velkommen til at kontakte Seniorkonsulent Eva P. Bjørk for nærmere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk du kan også udfylde kontaktformen her… 

 Mit mål er at sikre, at dit ledelsessystem matcher de krav og behov, der er relateret til din virksomheds aktiviteter. 

 

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

error: Content is protected !!
Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed