• ISO 9001 Kvalitetsledelse
  • Kurser og foredrag
  • GCP - GMP - GLP

Rådgivning og sparring ved opbygning og audit af kvalitetsledelsessystemer

ISO 9001 - ISO 14001 - DS/EN 15224 - ISO 17025 - GCP/GMP/GLP

Evaluering et redskab til læring

– læring er grundlaget for forbedring af ledelsessystemet Ordet evaluere betyder ”at vurdere”. At vurdere noget sker ud fra nogle fastlagte kriterier eller normer der stilles til dette noget. I formelle ledelsesstandarderne er der krav om, at ledelsessystemets løbende skal vurderes. Formålet med det dette er i f.eks. ISO 9001:2015, at skal det ske for: at sikre dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed, effektivitet og passer til virksomhedens strategiske retning. Ledelsessystemet skal vurderes på baggrund af følgende […]

Læs mere

ISO ledelsesstandarder

– forventes at blive konsistente og kompatible Når ISO ledelsesstandarderne udvikles benyttes direktivet ISO/IEC Directives, Part 1 som grundlag. Direktivet indeholder et annex, Annex SL (High Level Structure, HSL), der beskriver rammerne for de kommende ledelsesstandarder så de bliver mere sammenhængende og bedre stemmer overens. For eksempel er standarden med krav til kvalitetsledelsessystemer og standarden med krav til miljøledelsessystemer, hhv. ISO 9001:2015 og og ISO 14001:2015, bygget op efter Annex SL, fælles struktur og indhold. […]

Læs mere

Et papirbaseret dokumentstyringssystem koster mere end man tror…

– ressourcer, manglende målopfyldelse, non-compliance Eva P. Bjørk, Management Systems Consultant and Lead auditor, QualityThinking, december 2012  Uanset en virksomhed eller organisation har et formelt kvalitetsledelsessystem vil der altid være nogle dokumenter, der skal håndteres. Dokumenter til kommunikation af information, dokumenter vedrørende opfyldelse af kunde- og/eller lovgivningskrav og dokumenter med produktspecifikationer. Mængden af disse dokumenter varierer selvfølgelig afhængig af branche, virksomhedens størrelse og kompleksitet. Erfaringerne viser at ved et papirbaseret dokumentstyringssystem bruger den kvalitets- og […]

Læs mere

Et dokumenteret kvalitetsledelsessystem og dets effektivitet

– dokumenter og registreringer Eva P. Bjørk, Management Systems Consultant and Lead auditor, QualityThinking, november 2012 Fordelene ved et dokumenteret kvalitetsledelsessystem Fordelene ved at have et dokumenteret kvalitetsledelsessystem er mange. Blandt andre kan nævnes at virksomhedens ledelsessystems gennemsigtighed øges, der skabes en forståelse for virksomhedens mål på tværs i virksomheden og hvordan disse mål nås, det giver nogle klare rammer for bl.a. efterlevelse af kunde- og myndighedskrav og leverandørstyring. ISO 9000 serien stiller krav om […]

Læs mere

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse, kvalitetssystemer og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed