Ekspertrådgivning og assistance

ISO 9001 - EN 15224 - ISO 17025 - ISO 15189 - GLP/GCP/GCLP - ISO 19011

Kvalitetspiloterne

– ny erfa-gruppe for kvalitetsfolk Få inspiration, viden og sparring sammen med andre dedikerede fagfolk, der arbejder med kvalitetsledelse og kvalitetssystemer. Det vil styrke din virksomheds konkurrencekraft. Så er du kvalitetsansvarlig, kvalitetskoordinator, leder eller kvalitetschef er Kvalitetspiloterne for dig. Gruppens fokus er emner indenfor ISO ledelsesstandarder, f.eks. planlægning, ændringer, driftsprocesser, afvigelser eller intern audit m.m. […]

Read More

Korrelationsmatrix – ISO 9001:2015 til ISO 9001:2008

Korrelationsmatricen viser de væsentligste forskelle i punkter og terminologi mellem ISO 9001:2015 og ISO 9001:2008 – nye, ændrede og fjernede afsnit, og hvor afsnittene er uændret. Standardens punkter er ændret som følge af den høj-niveau-struktur (Annex SL), der er indført for kommende ledelsesstandarder og nye versioner af eksisterende ledelsesstandarder. Læs også artiklen ISO ledelsesstandarder – […]

Read More

ISO 9001:2015 – Ændringer skal planlægges og styres

– et stærkt grundlag for din virksomheds forretningsstrategi Planlægning og styring af ændringer er et nøglekrav i ISO 9001:2015. Evnen til at tilpasse sig forandringer, er afgørende for succes i enhver virksomhed. Der vil til stadighed opstå ændringer også i din virksomhedens rammer og vilkår – interne såvel som eksterne. Det, du skal have for […]

Read More

Krydsreferencer i ISO 9001:2015

– mellem de enkelte afsnit og krav Ved at forstå sammenhængen mellem de enkelte afsnit og krav i standarden, får du helheden i standarden og bedre mulighed for at få gavn af dit kvalitetsledelsessystem, så du opnår de resultater, du har sat for din virksomhed. Det har altid været en god ide at være opmærksom […]

Read More

Procesorienteringen i ISO 9001:2015

– fokus på de vigtige processer og bedre udnyttelse af ressourcer En virksomhed har processer, der kan defineres, måles og forbedres. Disse processer spiller sammen med det formål, at levere resultater, der stemmer overens med virksomhedens mål og de grænseflader, der kan være mellem funktioner. Nogle processer kan være kritiske, mens andre ikke er lige […]

Read More

ISO 9001:2015 – Virksomhedens rammer og vilkår

– kan have indflydelse på din virksomheds eksistens og strategi ISO 9001:2015 stiller i afsnit 4 krav om, at du fastlægger de relevante ydre og interne forhold, der kan have indflydelse på din virksomheds eksistens og strategi. Efterfølgende skal du overvåge og gennemgå disse forhold for om de har ændret sig. Din virksomheds rammer og […]

Read More

ISO 9001:2015 – Dokumenteret information

ISO 9001:2015 stiller om krav to former for dokumenteret information. Virksomheden skal fastlægge hvilken dokumenteret information, der skal til for at dens kvalitetsledelsessystem kan fungere effektivt og for at systemet kan leve op til kravene i ISO 9001:2015. Dokumenteret information defineres i ISO 9000:2015 som ”meningsfuld viden”. Der er overordnet to former for dokumenteret information. […]

Read More

ISO 9001:2015 – Relevante interessenter

Hvem er de og hvorfor er det vigtigt, at tage hensyn til deres krav? ISO 9001:2015 stiller i afsnit 4.2 krav om, at du fastlægger de interessenter, der er relevante for kvalitetsledelsessystemet i din virksomhed og hvilke relevante krav de stiller. Efterfølgende skal du overvåge og gennemgå information om de udvalgte interessenter og deres relevante […]

Read More

Evaluering et redskab til læring

– læring er grundlaget for forbedring af ledelsessystemet Ordet evaluere betyder ”at vurdere”. At vurdere noget sker ud fra nogle fastlagte kriterier eller normer der stilles til dette noget. I formelle ledelsesstandarderne er der krav om, at ledelsessystemets løbende skal vurderes. Formålet med det dette er i f.eks. ISO 9001:2015, at skal det ske for: […]

Read More

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse, kvalitetssystemer og kvalitetsværktøjer.

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de