Ekspertrådgivning og assistance

ISO 9001 - EN 15224 - ISO 17025 - ISO 15189 - GLP/GCP/GCLP - ISO 19011

Få gavn af de 7 principper for kvalitetsledelse

Hvad du kan gøre for at få gavn af kvalitetsledelsesprincipperne Principperne for kvalitetsledelse danner grundlaget for standarderne i ISO 9000 serien. Ved at inkorporere disse principper i din virksomheds ledelsessystem, kan du opnå vigtige fordele for din virksomhed. Se en beskrivelse af principperne i artiklen: Kvalitetsledelse og de 7 kvalitetsledelsesprincipper. Nedenfor beskrives nogle af de […]

Read More

ISO 9001:2015 – Den risikobaserede tankegang

Se mulighederne og vurder risikoen Bevidst stillingtagen til risici og muligheder er en nødvendighed i de fleste beslutningsprocesser og en gennemgående risikobevidsthed i ledelsen af en virksomhed har en positiv indflydelse på virksomhedens ønskede resultater. Behovet for styring af de risici og muligheder virksomheden står overfor stiger i takt med, at verden bliver stadigt mere […]

Read More

Kvalitetsledelse og de 7 kvalitetsledelsesprincipper

Principperne danner grundlag for kvalitetsledelse og dermed kravene til topledelsen  Kvalitetsledelsesprincipperne er selve grundlaget for kvalitetsledelse. Disse principper er revideret og er beskrevet i ISO 9000:2015. For hvert princip er der en beskrivelse, der forklarer, hvorfor du bør adressere hvert enkelt princip i din virksomhed. (Klik på billede for større visning) Princippet – Kundefokus Vedvarende […]

Read More

Det er dit ansvar som intern auditor

– at dine audit bliver effektive, meningsfulde og engagerende Eva P. Bjørk, Management Systems Consultant and Lead auditor, QualityThinking, marts 2014 Med inspiration i Joan Rokkjær’s artikel på lederweb.dk om “Det succesfulde møde” vil jeg nedenfor komme med et par anbefalinger til hvordan du kan sikre at dine interne audit bliver effektive, meningsfulde og engagerende. Hvordan […]

Read More

ISO ledelsesstandarder

– forventes at blive konsistente og kompatible Når ISO ledelsesstandarderne udvikles benyttes direktivet ISO/IEC Directives, Part 1 som grundlag. Direktivet indeholder et annex, Annex SL (High Level Structure, HSL), der beskriver rammerne for de kommende ledelsesstandarder så de bliver mere sammenhængende og bedre stemmer overens. For eksempel er standarden med krav til kvalitetsledelsessystemer og standarden […]

Read More

På vej mod ISO 9001:2015

– en status Eva P. Bjørk, Management Systems Consultant and Lead auditor, QualityThinking, november 2013 ISO 9001:2008 – Krav til kvalitetsledelsessystemer og ISO 9000:2006 – Grundprincipper og begreber, bliver opdateret i disse år og det forventes at de begge udkommer sidst i 2015. Opdateringen af ISO 9001:2008 følger den tidsramme på 3 år, der er for […]

Read More

Et papirbaseret dokumentstyringssystem koster mere end man tror…

– ressourcer, manglende målopfyldelse, non-compliance Eva P. Bjørk, Management Systems Consultant and Lead auditor, QualityThinking, december 2012  Uanset en virksomhed eller organisation har et formelt kvalitetsledelsessystem vil der altid være nogle dokumenter, der skal håndteres. Dokumenter til kommunikation af information, dokumenter vedrørende opfyldelse af kunde- og/eller lovgivningskrav og dokumenter med produktspecifikationer. Mængden af disse dokumenter […]

Read More

Et dokumenteret kvalitetsledelsessystem og dets effektivitet

– dokumenter og registreringer Eva P. Bjørk, Management Systems Consultant and Lead auditor, QualityThinking, november 2012 Fordelene ved et dokumenteret kvalitetsledelsessystem Fordelene ved at have et dokumenteret kvalitetsledelsessystem er mange. Blandt andre kan nævnes at virksomhedens ledelsessystems gennemsigtighed øges, der skabes en forståelse for virksomhedens mål på tværs i virksomheden og hvordan disse mål nås, […]

Read More

At skrive en procedure eller en arbejdsinstruktion

– beskriv arbejdsgangen, som den er nu, gør som beskrevet og få et fælles udgangspunkt for løbende forbedringer Procedurer og instruktioner spiller en afgørende rolle for kvalitetssikring. Det er derfor vigtigt, at de bliver forstået og fulgt af alle slutbrugerne. Hvis en procedure eller instruktion ikke følges korrekt kompromitteres kvaliteten og processens effektivitet. Procedurer og […]

Read More

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse, kvalitetssystemer og kvalitetsværktøjer.

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de