Ekspertrådgivning i Kvalitetsledelse - Fødevaresikkerhed - Auditering - Risikoledelse m.fl.

Læs mere

Styring af ændringer

– få styr på ændringerne i dit kvalitetssystem En virksomheds rammer og vilkår ændrer sig hele hele tiden og med mange ændringer, og det er nødvendigt, at virksomheden til stadighed tilpasser sig disse ændringer. Virksomheder, der kan reagere hurtigt på ændringer, har større mulighed for at øge deres konkurrencekraft og dermed mulighed for at blive […]

Read More

Kvalitetspiloterne

– ny erfa-gruppe for kvalitetsfolk Få inspiration, viden og sparring sammen med andre dedikerede fagfolk, der arbejder med kvalitetsledelse og kvalitetssystemer. Det vil styrke din virksomheds konkurrencekraft. Så er du kvalitetsansvarlig, kvalitetskoordinator, leder eller kvalitetschef er Kvalitetspiloterne for dig. Gruppens fokus er emner indenfor ISO ledelsesstandarder, f.eks. planlægning, ændringer, driftsprocesser, afvigelser eller intern audit m.m. […]

Read More

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få 10% på alle kurser og workshops i efteråret 2017.

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsstyring.

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de