Ekspertrådgivning og assistance

ISO 9001 - EN 15224 - ISO 17025 - ISO 15189 - GCP/GCLP/GLP

God dokumentationspraksis (GDP)

Hvad menes, der med god dokumentationspraksis? Principperne for god dokumentationspraksis kan kort udtrykkes, som: sig hvad du gør – procedurer og instruktioner gør som du siger – følg procedurer og instruktioner dokumenter at du har udført aktiviteten – foretag en registrering. Ledelsesstandarder og kvalitetsstandarder indeholder alle krav om, at du har og styrer procedurer og instruktioner, der kan dokumentere, at du gør det du siger og at du registrerer at du har gjort, det du […]

Read More

Sæt mål for kvaliteten

– grundlaget for opnåelse af ønskede resultater En virksomhed har processer, der kan defineres, måles og forbedres. I et kvalitetsledelsessystem identificeres og fastlægges de processer og ressourcer, der er nødvendige for at virksomhedens når de ønskede resultater. Du kan se kravene i ISO 9001:2015 til kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem nederst på siden. Kvalitetsledelse inkluderer bl.a. at udarbejdelse virksomhedens kvalitetspolitikker og kvalitetsmål. Det kan gøres ved f.eks. at: forbinde organisationens mål med kundens […]

Read More

Styring af ændringer

– få styr på ændringerne i dit kvalitetssystem En virksomheds rammer og vilkår ændrer sig hele hele tiden og med mange ændringer, og det er nødvendigt, at virksomheden til stadighed tilpasser sig disse ændringer. Virksomheder, der kan reagere hurtigt på ændringer, har større mulighed for at øge deres konkurrencekraft og dermed mulighed for at blive markedsførende. Ændringer skulle gerne være til gavn for din virksomhed og det er en god ide at have et system […]

Read More

Kvalitetspiloterne

– ny erfa-gruppe for kvalitetsfolk Få inspiration, viden og sparring sammen med andre dedikerede fagfolk, der arbejder med kvalitetsledelse og kvalitetssystemer. Det vil styrke din virksomheds konkurrencekraft. Så er du kvalitetsansvarlig, kvalitetskoordinator, leder eller kvalitetschef er Kvalitetspiloterne for dig. Gruppens fokus er emner indenfor ISO ledelsesstandarder, f.eks. planlægning, ændringer, driftsprocesser, afvigelser eller intern audit m.m. Møderne kan indledes med et fagligt oplæg efterfulgt af dialog. Netværksgruppen består af 6-8 personer, der alle arbejder med kvalitet […]

Read More

Korrelationsmatrix – ISO 9001:2015 til ISO 9001:2008

Korrelationsmatricen viser de væsentligste forskelle i punkter og terminologi mellem ISO 9001:2015 og ISO 9001:2008 – nye, ændrede og fjernede afsnit, og hvor afsnittene er uændret. Standardens punkter er ændret som følge af den høj-niveau-struktur (Annex SL), der er indført for kommende ledelsesstandarder og nye versioner af eksisterende ledelsesstandarder. Læs også artiklen ISO ledelsesstandarder – forventes at blive konsistente og kompatible. Bemærk følgende tekst, der indgår i DS-EN ISO 9001:2015, bilag A. Opbygning og terminologi […]

Read More

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse, kvalitetssystemer og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de