Proces- og flowdiagrammer

Figur 1 – Eksempel på procesdiagram for udarbejdelse af en procedure (klik på billedet for større visning).

Et flowdiagram er et procesdiagram med angivelse af hvor, der sker beslutninger. Beslutningerne medfører forgreninger i diagrammet (cirkulære processer).

Figur 2– Flowdiagram for en proces til udarbejdelse og godkendelse af en procedure (klik på billedet for større visning).


Du er meget velkommen til at kontakte Seniorkonsulent Eva P. Bjørk for nærmere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk du kan også udfylde kontaktformen her… 

 Mit mål er at sikre, at dit kvalitetsledelsessystem matcher de krav og behov, der er relateret til din virksomheds aktiviteter. 

 

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de