QualityThinking® – Blog

– hvordan kan vi skabe vi klare mål Kvalitetsmål og miljømål er mål med hensyn til kvalitet og miljø. Disse mål er baseret på kvalitetspolitikken. Målene specificeres sædvanligvis for relevante funktioner, niveauer og processer. Når du skal sætte mål for kvaliteten og miljø i processer, produkter og ydelser er det en god idé at tænke: “Et godt mål er et SMART mål” For at et mål kan blive SMART, skal det være: Signifikant Målbart Ambitiøst
, ,
Kompetente medarbejdere er vigtige for din virksomhed Medarbejdere er en væsentlig ressource i en virksomhed og virksomhedens præstation afhænger af hvordan medarbejderne fungerer i hverdagen. Medarbejdere på alle niveauer skal være kompetente og engagerede for, at virksomheden kan at skabe og levere værdi. Personers engagement er da også et af de 7 principper for kvalitetsledelse. Nogle af de fordele der er ved at have medarbejdere med de rette kompetencer er: øget motivation øget forståelse for
, , , ,
Intern audit er et effektivt værktøj til at identificere risici og muligheder, god praksis, løbende for bedringer og overensstemmelse med krav. Med intern audit får du værdifuld viden og information til brug for forbedring af dit ledelsessystems præstationsevne.  De interne audit bør give et billede af om ledelsessystemet er effektivt implementeret og vedligeholdt, og kan omfatte intern audit efter mere end én ledelsesstandard, et integreret ledelsessystem, som f.eks. krav til kvalitets- og miljøledelse i kombination.
En procedure er en vedtagen fremgangsmåde, der beskriver hvordan en opgave skal udføres til at løse en given opgave. Af proceduren skal det fremgå: hvem, der har ansvaret for udførelsen af opgaven den konkrete opgave hvornår opgaverne skal udføres hvilket grundlag, der er for opgavernes udførelse hvor den ansvarlige for opgaven har sine oplysninger fra, som for eksempel fra en instruktion, en blanket eller andet. En instruktion er i princippet det samme som en procedure.
, , ,
– når du skal finde den grundlæggende årsag til et problem Denne metode er især nyttigt når, du skal håndtere problemer, der opstår igen og igen. Den kan hjælpe dig med at finde ud af hvad, der egentlig foregår. Ofte går vi i gang med at løse et problem, før vi helt forstår dets årsag og fokus skifter hurtigt fra problemet til løsning. Det vi umiddelbart ser som årsagen, er ofte et andet symptom på
,

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions

Kvalitet - Effektivitet - Kundetilfredshed

Please don't print this Website

Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Instead use the PDF download option, provided on the page you tried to print.

Powered by "Unprintable Blog" for Wordpress - www.greencp.de