Hej [subscriber:firstname | default:reader

Selvom vi nu allerede er i starten af februar måned, vil jeg nu alligevel ønske dig et

rigtig godt nytår.

Om ikke så langt tid så sætter foråret ind med flere lyse timer - det bliver dejligt.

I 12 år har jeg været med i udviklingen af kvalitetsledelsesstandarderne hos Dansk Standard, men i år har jeg valgt at holde en pause.
Det er besluttet at ISO 9001 skal opdateres og når det egentlige arbejde med standarden vil klart være på igen.
Gul blomst_JB
Dette nyhedsbrev indeholder links til artiklerne:
  • Lederskab og forpligtelse
  • Præsentation af ny af ISO 10015 med vejledning i kompetenceledelse og udvikling af medarbejdere
- og så vil jeg gerne slå et slag for standarden DS/EN 15224 vedrørende ISO 9001:2015 med
henblik på sundhedssektoren.

God læsning - mange hilsener

Eva P. Bjørk, QualityThinking®

Kvalitetsledelsesprincip - Lederskab

Effektivt lederskab og forpligtelse fører til bedre forståelse hos personerne i din virksomhed for, hvordan de kan bidrage til kvalitetsledelsessystemets resultater.

Læs mere
Lederskab er et af de 7 kvalitetsledelsesprincipper

Standarders betegnelse

Standarder navngives med et nummer, en titel samt et udgavenummer, og godkendelsdato
DS betyder at der er tale om en dansk standard.

Europæiske standarder betegnes med bogstaverne EN eller ETS – internationale standarder med ISO eller IEC.
Europæiske standarder skal godkendes som en dansk standard. De europæiske standarder betegnes DS/EN.
Hvis en standard samtidig er en international standard, betegnes DS/EN ISO.
Standarders betegnelse_QualityThinking_03-Feb-2021
ISO 10000-serien er en samling af standarder med praktiske tips indenfor kvalitetsledelse generelt

ISO 10015 Kvalitetsledelse - vejledning i kompetenceledelse og udvikling af medarbejdere

Standarden blev udgivet i foråret 2020.
Forud for udgivelsen kommenterede vi i standardiseringsudvalget S-216 hos Dansk Standard udkastet til denne standard. Som oplæg hertil viste jeg nedenstående præsentation.
En standard med praktiske tip

Patientsikkerhed, risikostyring og merværdi

i levering af sundhedsydelser

Patientsikkerhed, risikostyring og merværdi i levering af sundhedsydelser
DS/EN 15224 Kvalitetsledelse i sundhedsorganisationer DS/EN 15224 er en europæisk standard for kvalitetsledelse i en organisation, der leverer sundhedsydelser.

Standarden lægger vægt på de kliniske processer og risikostyring gennem planlægning, drift og styring af processer.

Hensigten med kravene i et kvalitetsledelsessystem for levering af sundhedsydelser er, at de skal supplere de specifikke krav, der i øvrigt stilles til levering af …

Læs mere

Competence and development are clearly linked together


People development is part of competence management
competent people will require development

These are inter-related and in many ways, inseparable.
facebook twitter google-plus 
MailPoet