QualityThinking_mange-kopi

Hej [subscriber:firstname | default:reader

Godt Nytår 2021

Jeg ønsker alle kunder og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår og takke for det år der er gået.

Covid-19 har endnu et år påvirket vores dagligdag. Det har været besværligt, men det har også været godt. For mit vedkommende har det:
  • været dejligt at have så meget tid med børnebørnene.
  • gjort det muligt endnu en gang at optimere processer og arbejdsgange.
  • givet plads i kalenderen til et kursus i ISO 17025:2018 for assessorer hos DANAK.
En helt ny opgave er dukket op - undervisning i kvalitetsstyring på uddannelsen til Professionsbachelor i laboratorieteknologi. Det er dejligt at møde så dedikerede studerende.

Godt nytår til jer alle

Sammenhængskraft.png

Ingen revision af ISO 9001:2015 i denne omgang

Selvom ISO standarder gennemgås hvert 5. år for om de skal revideres, har ISO besluttet at ISO 9001:2015 ikke skal det revideres i denne omgang.

Det betyder, at den næste revision af ISO 9001:2015 sandsynligvis først vil blive udgivet i 2030.

Det gode ved det er, at din virksomhed ikke behøver
  • at foretage gennemgribende tilpasninger af ledelsessystemet
  • gå igennem en dyrere ISO 9001:2015 certificering.

Standard for organisationer, der leverer sundhedsydelser

Sygeplejerske_QualityThinking_01-Oct_2013
Standarden DS/EN 15224:2016 specificerer krav til et kvalitetsledelsessystem i organisationer, der leverer sundhedsydelser i både offentligt og privat regi.

Organisationer, der også inkluderer forsknings- eller uddannelsesprocesser, eller begge dele i deres kvalitetsledelsessystem, kan anvende kravene i standarden, der hvor det kan være relevant.

Det er ikke et krav at organisationer, der leverer sundhedsydelser, lader sig certificere i henhold …

Læs mere

Et kvalitetsledelsessystem

Med kvalitetsledelsessystemet kan en virksomhed holde styr på de processer og ressourcer, der er nødvendige for at give værdi og skabe resultater også for de relevante interessenter.

Et kvalitetssystem er et middel til at identificere handlinger til adressering af tilsigtede og utilsigtede konsekvenser ved fremstilling af produkter og ydelser.

Kvalitetsledelsessystemet omfatter de aktiviteter, virksomheden identificerer sine mål og fastlægger de processer og ressourcer, der er er nødvendige for at den opnår de ønskede resultater.

Samtidig kan kvalitetsledelsessystemet sætte virksomhedens topledelse i stand til at optimere brugen af ressourcer under hensyntagen til både langsigtede og kortsigtede konsekvenser af de beslutninger den træffer. (Ref. ISO 9000:2015).
Dokumentationen i kvalitetsledelsessystemet består af:

Dokumenthierarki opbygning af kval.system_QualityThinking_12-Jan-2022
Eksempel på et kvalitetsledelsessystem, der er bygget op efter den procesbaserede tilgang, med input og output, styring og ressourcer:

Grafisk fremstilling af kvalitetssystem

God laboratoriepraksis (GLP)

- er et system der omhandler de organisatoriske forhold og betingelser for, hvordan laboratorieforsøg, der vedrører ikke-kliniske sundheds- og miljømæssige sikkerhedsundersøgelser, planlægges, udføres, kontrolleres, registreres, opbevares og rapporteres, (jvf. OECD’s principper for god laboratoriepraksis).

Et sådan system består af det ovennævnte hierarki af dokumentation og kan ligeledes fremstilles grafisk efter den procesbaserede tilgang.
Nytår Alex Morritt, improviseret forfatter
facebook twitter google-plus 
Email Marketing Powered by MailPoet