Sommer - Sommer - Sommer

Hej [subscriber:firstname | default:reader]

QualityThinking_R_Jan-større
Sikke et forår og sikke en første sommermåned med sol og varme og spændende arbejdsopgaver.
Sommerferien er tiltrængt og mange af os går nok på ferie i løbet af juli og august.
Lige inden du går, så læs lige Nyhedsbrevet.

Det næste Nyhedsbrev, forventer jeg, kommer sidst i august.

Indholdet i denne udgave af Nyhedsbrevet:

 • Kompetencer
 • Intern audit som et effektivt styringsredskab
 • Endnu et slag for Kvalitetspiloterne®
 • ISO 19011 - Vejledning om auditering

Kompetencer er et vigtigt element til at nå de tilsigtede resultater

Kompetente medarbejdere er vigtige for din virksomhed Medarbejdere er en væsentlig ressource i en virksomhed og virksomhedens præstation afhænger af hvordan medarbejderne fungerer i hverdagen. Medarbejdere på alle niveauer skal være kompetente og engagerede for, at virksomheden kan at skabe og levere værdi. Personers engagement er da også et af de 7 principper for kvalitetsledelse. Nogle af de fordele der …
Læs mere

Intern audit - et effektivt kvalitets- og styringsværktøj

Intern audit er et effektivt værktøj til at identificere risici og muligheder, god praksis, løbende for bedringer og overensstemmelse med krav. Med intern audit får du værdifuld viden og information til brug for forbedring af dit ledelsessystems præstationsevne. De interne audit bør give et billede af om ledelsessystemet er effektivt implementeret og vedligeholdt, og kan omfatte intern audit efter mere …
Læs mere

Erfa-gruppen for kvalitetsfolk

I kvalitetspiloterne® er vi en mindre gruppe af kvalitetsfolk, der deler vores viden og erfaringer om emner indenfor kvalitetsledelse og kvalitetsforbedringer.

Gruppens fokus er på emner, der er dækket af de fleste standarder og vejledninger, så som opbygning, planlægning, validering, afvigelser, auditering, risici og muligheder
Kvalitetspiloterne_Jan-2017
Tilmelding hos Seniorkonsulent Eva P. Bjørk på telefon 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk.

ISO 19011 - Ny udgave på vej

Som jeg tidligere har skrevet kan intern audit kan med fordel baseres på ISO 19011, der er en vejledning i auditering af ledelsessystemer.

Udarbejdelse af en ny udgave af standarden er nu nået sidste fase. Der er tilføjet et nyt auditprincip - risikobaseret audit. Standardens struktur er ændret og der er sket udvidelser i forhold til blandt andet:
 • ledelse af et auditprogram og risici
 • planlægning af audit
 • udførelse af audit
 • auditorers generiske kompetencer
Standarden er primært rettet mod intern audit og leverandør audit, og bruges også af de certificerende organisationer.

ISO 19011 er en vejledning til hvordan et audit-program kan fastlægges og ledes samt hvordan intern audit af ledelsessystemer og audit af leverandører, kan planlægges, udføres og afsluttes.

Vejledningen kan også benyttes i forhold til auditering i andre sammenhænge f.eks. ved audit af kvalitetssystemer baseret på GCP.

Vejledningen i standarden er velegnet for alle virksomheder, der skal udføre overensstemmelses-audit, uanset branche og størrelse.

Hvis du har brug for at frigøre ressourcer til din daglige drift, står jeg klar til at hjælpe med d.
Du kan kontakte mig på telefon 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk.

Fortsættes i de næste numre af Nyhedsbrevet:

 • Værdiskabende audit
 • Auditering af topledelsen
 • Planlægning af audit
 • Udførelse af audit
 • Rapportering af audit
 • Kategorisering af afvigelser
QualityThinking_mange
facebook twitter google-plus
MailPoet