Hej [subscriber:firstname | default:reader]


Tiderne skifter, årstiderne skifter og således også standarder.

Den nye udgave af ISO 9004 udkom i foråret på engelsk og i standardiseringsudvalget S-216 hos Dansk Standard går vi gang med at oversætte standarden i begyndelsen af det nye år.

ISO 9004 er en vejledning til hvordan du kan føre din virksomhed frem mod vedvarende succes.

Nyhedsbrevet her handler udelukkende om ISO 9004:2018

  • En beskrivelse af ISO 9004:2018 og hvad kan den hjælpe dig med i forhold til at prioritering og fastlæggelse af handlingsplaner.
  • Test af selv-evalueringsværktøj

Test testen og få en gratis rapport!

Tiderne skifter
Hvis du gennemgår spørgeskemaet nedenfor inden den 31. december 2018 har du mulighed for at få en gratis rapport over dit kvalitetsledelsessystems modenhedsgrad og forslag til hvor og hvordan du kan ind for at øge dit systems modenhedsgrad.

Testen er på engelsk og bliver først oversat i forbindelse med udgivelsen af den danske udgave af standarden.

Løft dit kvalitetsledelsessystem til et højere niveau i forhold til strategi, lederskab, ressourcer og processer

ISO 9004:2018 er en internationalt anerkendt vejledning og er udarbejdet i overensstemmelse med de 7 kvalitetsledelsesprincipper, der er angivet i ISO 9000:2015.

I modsætning til audit anvendes ISO 9004:2018 til identifikation af mulige forbedrings- og innovationsmuligheder.

Audit anvendes til at bestemme i hvilket omfang et kvalitetsledelsessystem lever op til bestemte krav, ikterne såvel som eksterne krav, f.eks. kravene i en standard, og virksomhedens egne krav samt kravene fra kunder og andre relevante interessenter.

ISO 9004:2018 indeholder er selv-evalueringsværktøj, som kan hjælpe din virksomhed til at prioritere og fastlægge aktivitetsplaner med det formål at opnå fortsat succes.

Selv-evalueringen vil vise virksomheden dens styrker, svagheder og modenhedsgrad. Hvis selv-evalueringen gentages, vil den kunne vise at din virksomhed har succes øges over tid.

Resultaterne af din virksomheds selv-evaluering er et værdifuldt input til ledelsens evaluering.

Selv-evaluering har også potentiale til at være et læringsredskab, der kan sætte din virksomhed i et bedre lys og fremme involvering af de relevante interessenter.

Værktøj til selv-evaluering af dit kvalitetsledelsessystem

Dette selv-evalueringsværktøj er udviklet med baggrund i ISO 9004:2018.

Du kan gratis lave en analyse af dit kvalitetsledelsessystems modenhedsgrad ved at besvare nedenstående spørgeskema.

Herudover har du mulighed for at tilkøbe købe en præsentation af dine resultater eller en vejledende rapport med anvisninger til hvor du kan sætte ind og hvordan i forhold til din virksomheds strategi, lederskab, ressourcer og processer.

Analysen består af 3 trin spørgeskema, analyse og rapport

Trin 1 - besvar nedenstående spørgeskema, det indeholder 36 spørgsmål på 8 sider (engelsk)
Trin 2 - få gratis en grafisk præsentation af dine besvarelser og en konklusion på dit systems modenhed
Trin 3 - køb en rapport med forslag til hvad du kan gøre for at få løftet dit kvalitetsledelsessystems modensgrad

Trin 1 er gratis
Trin 2 koster 350,- kr. ekskl. moms
Trim 3 normalpris koster 995,- kr. ekskl. moms.

Rapporten er en vejledning med forslag til hvad du kan gøre for få mere ud af dit kvalitetsledelsessystem.

GRATIS rapport for abonnenter på Nyhedsbrevet
når du tager testen før den 31. december 2018

1 ud af 3

Tre simple trin

Bille 2 ud af 3
Billede 3 ud af 3

Spørgeskema

Analyse

Rapport


*Selv-evalueringen er udviklet med baggrund i ISO 9004:2018.
QualityThinking_mange
facebook twitter google-plus
MailPoet