Hej [subscriber:firstname | default:reader]


Tiderne skifter, årstiderne skifter og således også standarder.

ISO 19011:2018 er netop udkommet på engelsk og mon ikke vi, i standardiseringsudvalget S-216 hos Dansk Standard får den oversat til dansk inden alt for længe.

Nyhedsbrevets indhold

Tiderne skifter

Auditering af ledelsessystemer

Det er ikke obligatorisk at bruge ISO 19011 - men den er en god vejledning i hvordan man kan planlægge, udføre og rapportere audits samt hvilke kompetencer, der kan være brug for at auditor har. Vejledningen er rettet mod intern audit og leverandør audit. Alligevel er der mange certificerende organisationer, der …
Læs mere

7 principper for auditering

Auditprocessen hviler på 7 principper. De syv principper kan hjælpe dig til at gøre dine audit til et effektivt og pålideligt værktøj, der støtter op om din virksomheds politikker og ledelse. De informationer du får gennem dine audit, er input til ledelsens evaluering og du kan samtidig bruge dem til løbende ...
Læs mere

Ny udgave af ISO 19011:2018

– vejledningen i auditering af ledelsessystemer

Den nye udgave af ISO 19011:2018 udkom den 3. juli i år og er opdateret så den afspejler de seneste udgaver af de mest kendte og benyttede standarder som f.eks. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Efter udgivelsen af ISO 9001:2015 er der sket mange …
Læs mere

Viden, indsigt -og udsigt

Erfa-gruppe for kvalitetsfolk

I kvalitetspiloterne® er vi en mindre gruppe af kvalitetsfolk, der deler vores viden og erfaringer om emner indenfor kvalitetsledelse og kvalitetsforbedringer.

Gruppens fokus er på emner, der er dækket af de fleste standarder og vejledninger, som f.eks. opbygning af kvalitetssystemer, planlægning, procedureskrivning, validering, afvigelser, auditering, risici og muligheder.
Kvalitetspiloterne_Jan-2017
Yderligere information og tilmelding hos Seniorkonsulent Eva P. Bjørk på telefon 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk.
QualityThinking_mange
facebook twitter google-plus
MailPoet