Hej [subscriber:firstname | default:reader]

Jeg ønsker dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Tak for året der er gået og på gensyn i 2019

Præstationsevaluering - Overvågning, måling, analyse og evaluering

Din skal fastlægge og anvende de kriterier og metoder, der er nødvendige for at sikre, at processerne fungerer og styres effektivt. Ved at gennemføre overvågning og måling til at analysere og evaluere ledelsessystemets præstation og effektivitet så kan virksomheden afgøre, om de tilsigtede resultater nås. Generelle krav til overvågning, måling, analyse og evaluering i ISO 9001:2015 og ISO …
Læs mere

Det ser nu ud som om, der er tilslutning til også at oprette et hold Kvalitetspiloterne® i Midt- og Nordjylland

Hvis det kunne have din interesse er du meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere
på tlf. 4051 4067 eller skrive til mig på mail qt@qualitythinking.dk

Viden, indsigt -og udsigt

Erfa-gruppe for kvalitetsfolk

I kvalitetspiloterne® er vi en mindre gruppe af kvalitetsfolk, der deler vores viden og erfaringer om emner indenfor kvalitetsledelse og kvalitetsforbedringer.

Gruppens fokus er på emner, der er dækket af de fleste standarder og vejledninger, som f.eks. opbygning af kvalitetssystemer, planlægning, procedureskrivning, validering, afvigelser, auditering, risici og muligheder.
Kvalitetspiloterne_Jan-2017
Yderligere information og tilmelding hos Seniorkonsulent Eva P. Bjørk på telefon 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk.
QualityThinking_mange
facebook twitter google-plus
MailPoet