Godt Nytår [subscriber:firstname | default:reader]

Endelig kan jeg ønske dig godt nytår.

Dette nyhedsbrev indeholder to artikler om hhv.
  • ledelse af et eller flere auditprogrammer
  • fastlæggelse auditprogrammets mål og omfang
samt information om den nye udgave af ISO 90003, standarden for kvalitetsledelse i software udvikling.
I udvalget for kvalitetsledelse hos Dansk Standard har vi nu oversat vejledningen for auditering af ledelsessystemer (ISO 19011) og er godt i gang med oversættelse af ISO 31000, vejledningen for risikoledelse.

God læsning
Mange nytårshilsener
Eva P. Bjørk, QualityThinking®

Ledelse af et eller flere auditprogrammer

Den eller de personer, der leder et auditprogram, bør sikre integritet i audit: udføre deres arbejde etisk forsvarligt, med ærlighed og ansvarlighed kun påtage sig auditaktiviteter, hvis de har kompetencerne til det udføre deres arbejde upartisk, dvs. at være retfærdige og fordomsfri i alle handlinger være opmærksomme på enhver indflydelse, der kan udøves på deres dømmekraft under …
Læs mere

Auditprogrammets mål og omfang

Formålet med et auditprogram er, at det skal styre planlægning og gennemførelse af en eller flere individuelle interne audit og leverandøraudit. Et auditprogram er planlægning af en eller flere audit, for et specifikt …
Læs mere

Ny udgave af standarden for kvalitetsledelse i udvikling af software

ISO 90003* er en vejledning for implementering af kvalitetsledelse i softwareindustrien og er blevet opdateret og udgivet i november 2018.
  • ISO 90003 er en vejledning i brugen af kvalitetsledelse i udviklingen af software, når en virksomhed vil vise at den konsekvent kan levere softwareprodukter af den samme gode kvalitet.
  • Fordelene ved at bruge ISO 90003 er at virksomheden konsekvent vil kunne levere softwareprodukter, der kan leve op til kundernes behov og forventninger samt relevante lovmæssige krav.
Standarden er en generisk vejledning, der kan bruges af enhver virksomhed, uanset type og størrelse og den eller de softwareprodukter og -ydelser den leverer.

Standarden bygger på de samme kvalitetsledelsesprincipper som i ISO 9000-serien og vil give de samme fordele som ISO 9001:2015 med løbende forbedring i softwareproduktets livscyklus - fra erhvervelse, levering, udvikling, drift og vedligeholdelse af software og relaterede ydelser.

Standarden er blevet opdateret for at den nemmere kan integreres med ISO 9001:2015 og med de nye koncepter relevante for udvikling af software.

Samtidig er fortolkningen i ISO 90003 opdateret til et sprog der passer til det sprog der bruges i softwareudvikling.
Standarden linker også til andre standarder for softwareudvikling f.eks. informations sikkerhed og testning.

*DS/ISO/IEC/IEEE 90003:2018
Kvalitetspiloterne_Jan-2017

Viden, indsigt og udsigt
erfa-gruppe for kvalitetsfolk

For yderligere information og tilmelding hos Seniorkonsulent Eva P. Bjørk på
telefon 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk.

Systemer og processer styres, mens personer ledes

Auditprogrammet styres, mens audit ledes

QualityThinking_mange
facebook twitter google-plus
MailPoet