QualityThinking_mange

Hej [subscriber:firstname |default:reader]

Invitation til møde i Kvalitetspiloterne® Sjælland.

Gratis - også for ikke medlemmer

Emne: Interview ved intern audit
Den 21. august 2019 kl. 14:30 - 17:00

Program:
- Velkomst
- Oplæg ved Kommunikationsrådgiver Christina Rittig Falkberg
- Debat
- Tak for i dag

For yderligere information og tilmelding kontakt Eva P. Bjørk på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk

Kvalitetspiloterne®

GRATIS deltagelse i erfa- og netværksgruppens møder i resten af 2019.

Vi er en mindre gruppe af kvalitetsfolk, der deler vores viden og erfaringer om emner indenfor kvalitetsledelse og kvalitetsforbedringer.

Emnerne for de to sidste møder i 2019 er
Onsdag den 21. august 2019 - Interview ved intern audit

Oktober den 23. november 2019 - Sporbarhed i dokumentation, produkter og ydelser
QualityThinking_mange
facebook twitter google-plus 
MailPoet