QualityThinking_Logo

Hej [subscriber:firstname | default:reader]

Foråret derude er i fuld gang. Arbejdslivet har for mange været noget anderledes i år, hvor vi kun har kunnet mødes med nogle få mennesker og måske endog kun dem, som vi holder allermest af.

Standardiseringsarbejdet fortsætter, men lige som for de fleste har det som følge Covid-19 krisen været nødvendigt at afholde møderne i de internationale standardiseringsudvalg virtuelt.

I tilfælde af specifikke standarder så som GLP og GMP er der særlige krav i forbindelse med den nuværende situation, derfor vil det være nødvendigt at undersøge kravene til virtuelle audit for disse standarder.

ISO 9001 Auditng Practices Group har netop udgivet en vejledning i fjernaudit, som jeg mener vil være nyttig også for arbejdet med andre standarder og vejledninger. Vejledningen giver et eksempel på en risikoanalyse for fjernaudit.

Dette nyhedsbrev indeholder derfor en artikel om fjernaudit og to korte artikler om auditering:
  • Forberedelse og planlægning af audit
  • Gennemførelse af audit - åbnemødet (det indledende møde)
Auditprocessen

God læsning - mange hilsener

Eva P. Bjørk, QualityThinking®

Fjernaudit

Når en face-to-face audit ikke er mulig Der kan være flere årsager til at en auditor ikke kan være tilstede det være sig sikkerhedsforhold, pandemier eller rejserestriktioner. Informations- og kommunikationsmetoder gør det muligt at auditere på afstand og dermed begrænse rejsetid- og omkostninger samt logistiske forhold og at nedbringe miljøbelastningen. Brug af informations-og kommunikations teknologier i forbindelse med fjernaudit Der …

Gennemførelse af audit - Åbnemødet

Åbnemødet forud for den praktiske del af en audit Inden den praktiske del af en audit kan der afholdes et indledende møde med den auditeredes ledelse og hvor det er relevant, med de personer, som er ansvarlige for de funktioner eller processer, der skal auditeres. Formålet med åbnemødet er at få: bekræftet, at alle deltagere er enige om auditplanen præsenteret …
Auditeringsproces

Forberedelse og planlægning af audit

Auditeringsproces
Intern audit Formålet med intern audit er at du bestemmer, hvilke processer der er nødvendige for kvalitetsledelsessystemet lever op til en given standard, f.eks. ISO 9001, ISO 17025 og GXP samt din virksomheds egne krav. Yderligere er hensigten at du indhenter oplysninger via interne audit om kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet på en upartisk måde for at sikre, at planlagte foranstaltninger …

Effektivitet

Er den grad, hvori planlagte aktiviteter gennemføres og de planlagte resultater opnås.
(ISO 9000:2018)
QualityThinking_mange
facebook twitter google-plus 
MailPoet