ALCOA+

« Back to Glossary Index

I følge GCP skal kildedata følge ALCOA+ principperne, som sikrer at kildedata er henførbare, læsbare, rettidige, oprindelige, præcise og fuldstændige.

Henførbare (Attributable)

Det skal være muligt at henføre data til en specifik person ved dato og signatur

Læsbare (Legible)

Alle data skal være permanente og lette at læse og forstå.

Samtidige (Contemporaneus)

Data skal registreres på det tidspunkt observationen foretages.

Oprindelige (Original)

Oprindelige referer til hvor data registreres første gang.

Præcise og nøjagtige (Accurate)

For eksempel at en vejning registreres med én decimal eller at en blodprøve taget i forbindelse med et forsøg registreres med minut- og sekundtal.

Fuldstændige (+ Complete)

Alle data skal være let tilgængelige. Det skal være muligt at se eventuelle ændringer, der er foretaget siden den første registrering.

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor