Audit – Intern og ekstern

« Back to Glossary Index

En audit er en systematisk, uafhængig og dokumenteret proces beregnet til at fremskaffe auditvidnesbyrd og evaluere dette objektivt for at bestemme, i hvilket omfang auditkriterier er opfyldt.

De grundlæggende elementer ved en audit omfatter fastlæggelse af overensstemmelse af et objekt i henhold til en procedure udført af personale, der ikke er ansvarlige for det auditerede objekt.

Intern audit

Intern audit (førsteparts-audit) udføres af eller på vegne af virksomheden selv til ledelsens evaluering og andre interne formål og kan danne grundlaget for virksomhedens erklæring om overensstemmelse.

Ekstern audit

Ekstern audit omfatter audit, der sædvanligvis kaldes andenparts- og tredjepartsaudit:

  • Andenparts-audit udføres af parter, der har en interesse i virksomheden, f.eks. kunder, eller af andre personer på deres vegne.
  • Tredjeparts-audit udføres af eksterne uafhængige auditorvirksomheder, f.eks. virksomheder, der udfører certificering af overensstemmelse, eller statslige organer.
Første, anden og tredje parts audit

Modificeret efter ISO 9000:2015

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor