Audit

En audit er en systematisk, uafhængig og dokumenteret proces beregnet til at fremskaffe auditvidnesbyrd og evaluere dette objektivt for at bestemme, i hvilket omfang auditkriterier er opfyldt.

De grundlæggende elementer ved en audit omfatter fastlæggelse af overensstemmelse af et objekt i henhold til en procedure udført af personale, der ikke er ansvarlige for det auditerede objekt.

Intern audit (førstepartsaudit) udføres af eller på vegne af virksomheden selv til ledelsens evaluering og andre interne formål og kan danne grundlaget for virksomhedens erklæring om overensstemmelse.

Ekstern audit omfatter audit, der sædvanligvis kaldes andenparts- og tredjepartsaudit:

  • Andenpartsaudit udføres af parter, der har en interesse i virksomheden, f.eks. kunder, eller af andre personer på deres vegne.
  • Tredjepartsaudit udføres af eksterne uafhængige auditorvirksomheder, f.eks. virksomheder, der udfører certificering af overensstemmelse, eller statslige organer.

Modificeret efter ISO 9000:2015

[signoff]

 

« Back to Glossary Index

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions