Auditvidnesbyrd

« Back to Glossary Index

Er registreringer, faktuelle oplysninger eller anden information, der er relevant for auditkriterierne, og som kan verificeres


Efter ISO 9000:2015

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor