God Laboratory Practice (GLP)

« Back to Glossary Index

GLP er et kvalitetsstyringssystem, der omhandler de organisatoriske forhold og betingelserne for, hvorledes laboratorieforsøg, der vedrører ikke-kliniske sundheds- og miljømæssige sikkerhedsundersøgelser planlægges, udføres, kontrolleres, registreres, opbevares og rapporteres.

Et kvalitetsstyringssystem, der omhandler de organisatoriske forhold og betingelserne for, hvorledes laboratorieforsøg, der vedrører ikke-kliniske sundheds- og miljømæssige sikkerhedsundersøgelser, planlægges, udføres, kontrolleres, registreres, opbevares og rapporteres.

Se også Kvalitetssikringsprogram


BEK nr 695 af 12/06/2013, Bekendtgørelse om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker.

BEK nr 805 af 22/06/2017, Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor.

BEK nr 1389 af 25/11/2015, Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP inspektion samt gebyrer herfor.

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor