Good Clinical Practice (GCP)

« Back to Glossary Index

God klinisk praksis er en internationalt anerkendt og videnskabelig kvalitetsstandard, som skal overholdes ved planlægning, gennemførelse, registrering og rapportering af kliniske forsøg, som indebærer deltagelse af forsøgspersoner.

Overholdelse af standarden skal sikre at, forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velfærd beskyttes, og at data fra de kliniske forsøg er troværdige.

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor