Intern kontekst

« Back to Glossary Index

Internt miljø, hvor en virksomhed ønsker at opnå sine mål.

Kan f.eks. inkludere:

  • ledelse, organisatorisk struktur roller og ansvar
  • politikker, mål og strategier
  • ressourcer
  • informationssystemer, informationsflow og beslutninger
  • forhold til og værdien af interne interessenter
  • standarder og vejledninger

Oversat og modificeret efter ISO 31000:2009

Kontekst er i ISO 9000:2015 oversat til “rammer og vilkår”

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor