Kvalitetsledelsessystem

« Back to Glossary Index

Et kvalitetsledelsessystem omfatter aktiviteter, hvormed organisationen identificerer sine mål og fastlægger de processer
og ressourcer, der er nødvendige for at nå ønskede resultater.

Kvalitetsledelsessystemet holder styr på de samspillende processer og ressourcer, der er nødvendige for at give værdi
og skabe resultater for relevante interessenter.

Kvalitetsledelsessystemet sætter topledelsen i stand til at optimere brugen af ressourcer under hensyntagen til de
langsigtede og kortsigtede konsekvenser af de beslutninger, som topledelsen træffer.

Et kvalitetsledelsessystem giver midlet til at identificere handlinger til adressering af tilsigtede og utilsigtede konsekvenser
ved tilvejebringelsen af produkter og ydelser.


Definition efter ISO 9000:2015

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor