Ledelsessystem

« Back to Glossary Index

Et ledelsessystem er et sæt af indbyrdes forbundne eller samspillende elementer i en organisation, der anvendes til at fastlægge politikker og mål og processer for at opfylde disse mål.


Efter ISO 9000:2015

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor