Præstation

« Back to Glossary Index

Præstation er målbart resultat
Præstation kan enten vedrøre kvantitative eller kvalitative resultater.
Præstation kan vedrøre ledelse af aktiviteter, processer, produkter, ydelser, systemer eller organisationer.


Efter ISO 9000:2015

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor