Proces

« Back to Glossary Index

En proces er sæt af indbyrdes forbundne eller samspillende aktiviteter, der anvender input til at levere et tilsigtet resultat.

En organisationen har processer, der kan defineres, måles og forbedres. Disse processer spiller sammen med det formål at levere resultater, der er forenelige med organisationens mål og tværfunktionelle grænseflader.

Nogle processer kan være kritiske, mens andre ikke er. Processer består af indbyrdes forbundne aktiviteter med input, der skal levere output.


Efter ISO 9000:2015

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor