Projekt

« Back to Glossary Index

Et projekt er en unik process, der består af et sæt af koordinerede og styrede aktiviteter med en start- og slutdato, og som udføres for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder begrænsninger i tid, omkostninger og ressourcer.

Et individuelt projekt kan være en del af en større projektstruktur og har sædvanligvis en defineret start- og slutdato.

I nogle projekter opdateres mål og omfang, og produktets eller ydelsernes karakteristiske træk defineres, efterhånden som projektet skrider frem.

Output fra et projekt kan være en eller flere enheder af produkter eller ydelser.

Projektets organisation er normalt midlertidig og oprettet til at gælde for projektets levetid.

Kompleksiteten af samspillet mellem projektaktiviteter er ikke nødvendigvis relateret til projektets størrelse.


Modificeret efter ISO 9000:2015

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor