Registrering

« Back to Glossary Index

En registrering er et dokument, der angiver opnåede resultater eller tilvejebringer vidnesbyrd for gennemførte handlinger

Registreringer kan anvendes til f.eks. at dokumentere sporbarhed og til at tilvejebringe vidnesbyrd om verifikation forebyggende handling og korrigerende handling.

Registreringer behøver sædvanligvis ikke at være under versionsstyring.


Modificeret efter ISO 9000:2015

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor