Risiko

« Back to Glossary Index

En risiko er en effekt af usikkerhed, positiv såvel som negativ.


Efter ISO 31000:2009

En risiko er en effekt af usikkerhed på et resultat.
En effekt er en afvigelse fra det forventede – positivt og/eller negativt.
Målsætninger kan have forskellige aspekter, så som finansielle, sundhed og sikkerhed og miljømæssige.
En risiko karakteriseres ofte ved at referere til mulige hændelser og konsekvenser eller en kombination af disse.
En risiko udtrykkes ofte i som en kombination af konsekvenser af en hændelse associeret med sandsynligheden for at den opstår.

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor