Risikoledelse

« Back to Glossary Index

Koordinerede aktiviteter til at styre og kontrollere en virksomhed med hensyn til risici.


Oversat efter ISO 31000:2009

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor