Vision

« Back to Glossary Index

Visionen er en organisations stræben efter det, den gerne vil blive til, som udtrykt af topledelsen.

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor