Auditering af ledelsessystemer

Det er ikke obligatorisk at bruge ISO 19011 – men den er en god vejledning til hvordan man kan planlægge, udføre og rapportere audit samt hvilke kompetencer, der kan være brug for at auditor har.

Vejledningen er rettet mod intern audit og leverandør audit. Alligevel er ISO 19011 obligatorisk for de certificerende organisationer, der også har stor gavn af vejledningen.

Alle virksomheder uanset størrelse og branche kan have gavn af at bruge ISO 19011 som grundlag for deres interne audit.

Det er dog ikke kun ISO’s ledelsesstandarder, der kan få glæde af vejledningen, også i forbindelse med audit op mod andre krav er ISO 19011 til stor gavn, f.eks. kravene til kliniske forskning (ICH GCP, GLP og GMP).

Det kan være en stor mundfuld for især små og mellemstore virksomheder at komme igennem ISO 19011, så de næste måneder vil jeg løbende skrive nogle ikke for lange indlæg om intern audit og derunder også leverandør audit.

Vejledningen lægger vægt på vigtigheden af og brugen af planlægning, at udføre og at rapportere en audit, hvilket er særdeles relevant for den interne auditor.

ISO 19011 er en vejledning om auditering af ledelsessystemer. Vejledningen angiver en mængde eksempler på hvad du kan tage højde for i hvert enkelt trin i planlægningen af dit auditprogram.

Denne standard indeholder ikke krav, men er en vejledning, der kan bruges af alle, der arbejder med intern audit og leverandøraudit.

[signoff]

Spørgsmål og kommentarer er velkomne