Audit – typer og metoder

Audittyper

Der findes forskellige typer af audit – interne audit (førstepartsaudit), audit af eksterne leverandører og andre eksterne interessenter (andenpartsaudit) samt certificerings- og akkrediteringsaudit (tredjepartsaudit):

Første, anden og tredje parts audit

Audittyperne kan igen deles op i tre typer:

  • Systemaudit eller facilitetsaudit
  • Procesaudit
  • Produkt- eller forsøgsaudit

Systemaudit

En systemaudit- eller facilitetsaudit kaldes ofte også en horisontalaudit. Denne type audit er en vurdering af om det samlede ledelsessystem fungerer hensigtsmæssigt og effektivt.

Ved en systemaudit gennemgår man ledelsessystemet (kvalitetshåndbogen) op mod en standards krav punkt for punkt eller procedurerne og instruktionerne en efter en.

Procesaudit

Ved en procesaudit også kaldet en vertikalaudit, vurderer man om en arbejdsproces udføres som beskrevet i procedurer og instruktioner. En sådan audit vil inkludere et eller flere af kravene i en standard.

Produktaudit

Produktaudit er en vurdering af om et specifikt produkt eller en bestemt ydelse er i overensstemmelse med et eller flere definerede krav, f.eks. som angivet i specifikationer eller protokoller samt eventuelt lovmæssige krav.

Fælles audit

De fleste af ISO’s ledelsesstandarder er bygget op omkring samme skabelon (Anneks SL) med samme struktur og nogle fælles termer.

Det gør det muligt samtidig at udføre audit et ledelsessystem, der er dækket af flere ledelsesstandarder f.eks. ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøledelse.

En sådan audit kaldes en fælles audit.

Auditmetoder

Der findes flere forskellige auditmetoder:

Auditmetoder

Auditmetoden bør være besluttet allerede under fastlæggelsen af auditprogrammet.

Hvilken auditmetode man vælger at anvende vil afhænge af den specifikke audit definerede mål, audittens omfang og auditkriterierne samt dens varighed og eventuelt lokation.

Se også indlægget ISO 9001 – Auditprogrammet.


Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive en besked til mig her…

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne