QualityThinking® Blog

DS/EN 15224:2016 Standarden DS/EN 15224:2016 specificerer krav til et kvalitetsledelsessystem i organisationer, der leverer sundhedsydelser i både offentligt og privat regi. Organisationer, der også inkluderer forsknings- eller uddannelsesprocesser, eller begge dele i deres kvalitetsledelsessystem, kan anvende kravene i standarden, der hvor det kan være relevant.
QualityThinking   ,
Kvalitetsledelsesprincip - Lederskab
Lederskab “Ledere på alle niveauer skaber en helhed af formål og udviklingsretning ogsørger for betingelser, hvorunder medarbejdere er engagerede i at nå organisationens kvalitetsmål”Et af de 7 kvalitetsledelsesprincipper – ISO 9000:2015 Effektivt lederskab og forpligtelse Et effektivt lederskab og forpligtelse kan føre til en bedre
ISO 9001:2015, Lederskab
Auditor bør på forhånd indsamle og gennemgå relevant information. Med baggrund i information opnået ved et eventuelt indledende med den auditerede kan auditor arbejdsdokumenter, til brug ved audit. Arbejdsdokumenter bruges under audit kan blandt andre være tjeklister, interview spørgsmål og oplysninger om stikprøveudtagning. Både den
QualityThinking   ,
Når en face-to-face audit ikke er mulig Der kan være flere årsager til at en auditor ikke kan være tilstede det være sig sikkerhedsforhold, pandemier eller rejserestriktioner. Informations- og kommunikationsmetoder gør det muligt at auditere på afstand og dermed begrænse rejsetid- og omkostninger samt logistiske
Auditering

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions