De fleste af ISO’s standarder for ledelsessystemer stiller krav om ledelsens evaluering blot med forskellige fokuspunkter. Ved ledelsens evaluering vurderer virksomhedens topledelsen ledelsessystemet. Dette for at sikre, at det til stadighed er egnet, at det er tilstrækkeligt, om det fungerer effektivt samt om det støtter
ISO 14001, ISO 15224, ISO 17025, ISO 9001
DS/EN 15224:2016 Standarden DS/EN 15224:2016 specificerer krav til et kvalitetsledelsessystem i organisationer, der leverer sundhedsydelser i både offentligt og privat regi. Organisationer, der også inkluderer forsknings- eller uddannelsesprocesser, eller begge dele i deres kvalitetsledelsessystem, kan anvende kravene i standarden, der hvor det kan være relevant.
ISO 15224
Kvalitetsledelsesprincip - Lederskab
Lederskab “Ledere på alle niveauer skaber en helhed af formål og udviklingsretning ogsørger for betingelser, hvorunder medarbejdere er engagerede i at nå organisationens kvalitetsmål”Et af de 7 kvalitetsledelsesprincipper – ISO 9000:2015 Effektivt lederskab og forpligtelse Et effektivt lederskab og forpligtelse kan føre til en bedre
ISO 9001
Auditor bør på forhånd indsamle og gennemgå relevant information, f.eks. opnået ved et indledende møde Med baggrund i denne information kan auditor udarbejde arbejdsdokumenter til brug under audit. Arbejdsdokumenter kan være i form af tjeklister, interviewspørgsmål og oplysninger om stikprøveudtagning. Arbejdsdokumenterne bør som minimum opbevares
QualityThinking