Ledelse af et eller flere auditprogrammer

Et af de 7 auditprincipper er integritet. Princippet angiver at den eller de personer, der leder et auditprogram, bør sikre integritet i audit og at der ikke udøves uretmæssig indflydelse på audit.

Den auditeredes rammer og vilkår vil naturligt medføre risici og muligheder, som kan være tilknyttet auditprogrammet. Den eller de personer, der leder auditprogrammet, bør præsentere for den auditerede de risici og muligheder, der kan påvirke auditprogrammets mål og som derfor indgår i udarbejdelsen af auditprogrammet samt de ressourcekrav der vil være i den forbindelse.

Planlægning af audit

Planlægningen af audit består af to dele, planlægning af et auditprogram og planlægning af en auditplan for hver enkelte audit.

Den eller de personer, der leder et auditprogram bør…

Fastlægge:

 • auditprogrammets omfang
 • eksterne og interne forhold samt de risici og muligheder, der kan have indflydelse på auditprogrammet
 • relevante auditprocesser

Endvidere bør den eller de personer, der leder et eller flere auditprogrammer:

 • sørge for at udvælge auditor eller auditteam
 • sikre, at relevant dokumenteret information udarbejdes og vedligeholdes
 • overvåge, gennemgå og forbedre auditprogrammet
 • formidle auditprogrammet til auditklienten og med denne godkendelse til relevante interessenter.

Reference ISO 19011:2018


Spørgsmål til dig

 • Har du fastlagt en procedure for planlægning, gennemførelse og dokumentation af audit?
 • Regulerer du hyppigheden af audit, metoder, ansvar planlægningskrav samt rapportering gennem auditprogrammet?
 • Tager dit auditprogram hensyn til status og betydning af de processer og områder, der skal auditeres, til kvalitetsmål og ændringer, der påvirker din virksomhed, samt resultaterne fra tidligere audit?
 • Har du defineret auditkriterierne for og omfanget af hver enkelt audit?
 • Har du taget hensyn til eventuelle andre forpligtelser ud over de lovmæssige krav?
 • Har du sikret dig at auditorer udvælges og at audit gennemføres, så der er sikkerhed for at auditprocessen gennemføres objektivt og uvildigt?

Har du for brug hjælp eller inspiration til dine interne audit er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her…

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne