Formødet – det første trin i auditprocessen

En audit starter med at du udpeger den auditor, der skal have ansvaret for at gennemføre audit og indtil denne er afsluttet (jf. auditprogrammet).

Er det dig, der er auditor, er det er en god idé at du afholder et indledende møde (formøde) med den, der skal auditeres.

Auditprocessen - Den første kontakt med den auditerede
Figur 1 – Det første trin i auditprocessen

Indholdet på et formøde kan se således ud

Introduktion af auditor og et eventuelt auditteam samt eventuelle observatører

Den auditerede præsenterer egen organisation og kerneydelser

Bekræfte auditmål, -omfang, -kriterier og metode (jf. auditprogram) samt om der er yderligere krav til produkter, ydelser, aktiviteter, processer herunder også lovmæssige krav

Bekræfte kommunikationsmåde (kommunikationskanaler, sprog etc.) herunder i hvilket omfang fortrolige oplysninger afgives og behandles

Fastlægge om der skal bruges guider og tolke

Fastlægge om der er interesseområder, problemstillinger eller risici for den auditerede i relation til audit

Fastlægge om der er specifikke krav til adgang, sikkerhed, arbejdsmiljø, fortrolighed og andet, der gælder på det hvor audit skal udføres

Sikre adgang til relevant dokumenteret information, dokumenter og registreringer, herunder information om risici og muligheder som den auditerede har identificeret og hvordan disse skal håndteres

Fastlægge om der er yderligere krav, der er relevante for den auditeredes aktiviteter, processer, produkter og ydelser herunder også lovmæssige krav

Fastlægge om der er specifikke krav til adgang, sikkerhed, arbejdsmiljø, fortrolighed og andet, der gælder på stedet

Sikre at relevante personer er tilstede og om der er brug for guider og tolke

Fastlægge tidsplan.

Hvis, der eventuelt anvendes et auditteam og der opstår problemer angående sammensætningen af auditteamet bør dette løses med den auditerede eller auditklienten.

Du bør også afklare om det er muligt at gennemføre audit for at der kan skabes tillid til at dens mål kan nås.

Her bør du tage hensyn til faktorer som f.eks. om der er tilstrækkelig og relevant information til at den individuelle audit kan planlægges og gennemføres samt om der er tid og ressourcer nok til udføre den.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne