Intern audit – Arbejdsdokumenter

Auditor bør på forhånd indsamle og gennemgå relevant information, f.eks. opnået ved et indledende møde

Med baggrund i denne information kan auditor udarbejde arbejdsdokumenter til brug under audit.

Arbejdsdokumenter kan være i form af tjeklister, interviewspørgsmål og oplysninger om stikprøveudtagning.

Arbejdsdokumenterne bør som minimum opbevares indtil efter auditten er afsluttet eller som det er angivet i auditprogrammet.

Udarbejdet og indsamlet information, der indeholder fortrolige og følsomme oplysninger bør til enhver tid beskyttes.

Auditor bør ej heller videregive den indsamlede information eller konklusionen på audit til andre uden den auditeredes godkendelse med mindre, der er et lovmæssigt krav herom.

Eksempel på tjekliste:

Tjekliste til audit

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne