Intern audit – Arbejdsdokumenter

Auditor bør på forhånd indsamle og gennemgå relevant information. Med baggrund i information opnået ved et eventuelt indledende med den auditerede kan auditor arbejdsdokumenter, til brug ved audit.

Arbejdsdokumenter bruges under audit kan blandt andre være tjeklister, interview spørgsmål og oplysninger om stikprøveudtagning.

Både den dokumenterede information som er udarbejdet til brug ved audit og den, der er resultatet af audit bør som minimum opbevares indtil efter audit er afsluttet eller som det er angivet i auditprogrammet.

Udarbejdet og indsamlet information, der indholder fortrolige og følsomme oplysninger, der er udarbejdet eller indsamlet under audit, bør til enhver tid beskyttes.

Auditor bør ej heller videregive den indsamlede information eller konklusionen på audit til andre uden den auditeredes godkendelse med mindre der direkte er et lovmæssigt krav herom.

Et spørgsmål til dette eksempel kan lyde

“Er der fastlagt en kvalitetspolitik og nogle kvalitetsmål for ledelsessystemet, som stemmer overens med virksomhedens rammer og vilkår samt dens strategiske retning?”

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions