Her kan du bestille dit gratis download

  • Kompetence matrix – eksempel
  • Skema til interessentanalyse – eksempel
  • Krydsreferencer i ISO 9001:2015
  • Skabelon – Ledelsens evaluering


Audit

Ledelse af et auditprogram – PDCA

Ledelse af et auditprogram
(ref. ISO 19011:2018)


Auditprogram

Eksempel

 


Planlægning

Årshjul til planlægning af årets vigtigste aktiviteter

Årshjul til planlægning