DS/EN 15224 – ISO 9001 med henblik på sundhedssektoren

Kvalitetsledelse i sundhedsorganisationer

DS/EN 15224:2016 er en europæisk standard for kvalitetsledelse i en organisation, der leverer sundhedsydelser.

Standarden lægger vægt på de kliniske processer og risikostyring gennem planlægning, drift og styring af processer.

Hensigten med kravene i et kvalitetsledelsessystem for levering af sundhedsydelser er, at de skal supplere de specifikke krav, der i øvrigt stilles til levering af sundhedsydelser.

At indføre et kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN 15224 er, som ved ISO 9001, en strategisk beslutning i en organisation, når denne ønsker konsekvent opfyldelse af krav, interne såvel som eksterne.

Kravene i DS/EN 15224 inkorporerer kravene fra ISO 9001 med yderligere fortolkninger og specifikationer for sundhedsvæsenet.

Ved at indføre et ledelsessystem baseret på DS/EN 15224 får du de samme fordele som, der er ved et ISO 9001 baseret kvalitetsledelsessystem:

  • øget tillid til institutionen
  • lavere risiko for forekomst af fejl
  • forbedret patienttilfredshed
  • forbedret konkurrenceposition
  • definerede og optimerede processer
  • effektivitetskriterier og løbende forbedring
  • inddragelse af alle medarbejdere
  • forbedret kommunikation
  • reducerede omkostninger
  • god dokumentadministration

Endvidere identificerer DS/EN 15224 et antal grundlæggende kvalitetsaspekter, f.eks. tilgængelighed, effektivitet, ligeværd, evidens- og vidensbaseret omsorg, patientinvolvering m.m.

I DS/EN 15224 anvendes ligesom i ISO 9001 procesorienteringen, PDCA-cyklussen og den risikobaserede tilgang.


Er du interesseret i at høre mere om denne standard og måske få hjælp til at komme i gang er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller at skrive til mig på qt@qualitythinking.dk.