DS/EN 15224 – ISO 9001 med henblik på sundhedssektoren

Kvalitetsledelse i sundhedsorganisationer

DS/EN 15224:2016 er en europæisk standard for kvalitetsledelse i en organisation, der leverer sundhedsydelser.

Standarden lægger vægt på de kliniske processer og risikostyring gennem planlægning, drift og styring af processer.

Hensigten med kravene i et kvalitetsledelsessystem for levering af sundhedsydelser er, at de skal supplere de specifikke krav, der i øvrigt stilles til levering af sundhedsydelser.

At indføre et kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN 15224 er, som ved ISO 9001, en strategisk beslutning i en organisation, når denne ønsker konsekvent opfyldelse af krav, interne såvel som eksterne.

Kravene i DS/EN 15224 inkorporerer kravene fra ISO 9001 med yderligere fortolkninger og specifikationer for sundhedsvæsenet.

Ved at indføre et ledelsessystem baseret på DS/EN 15224 får du de samme fordele som, der er ved et ISO 9001 baseret kvalitetsledelsessystem:

  • øget tillid til institutionen
  • lavere risiko for forekomst af fejl
  • forbedret patienttilfredshed
  • forbedret konkurrenceposition
  • definerede og optimerede processer
  • effektivitetskriterier og løbende forbedring
  • inddragelse af alle medarbejdere
  • forbedret kommunikation
  • reducerede omkostninger
  • god dokumentadministration

Endvidere identificerer DS/EN 15224 et antal grundlæggende kvalitetsaspekter, f.eks. tilgængelighed, effektivitet, ligeværd, evidens- og vidensbaseret omsorg, patientinvolvering m.m.

I DS/EN 15224 anvendes ligesom i ISO 9001 procesorienteringen, PDCA-cyklussen og den risikobaserede tankegang.

Se i øvrigt kurser og workshops generelt og Læring med fokus på din virksomheds forretningsmæssige mål og strategi.


Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive en besked til mig her…