Et dokumenteret kvalitetsledelsessystem og dets effektivitet

– dokumenter og registreringer
Eva P. Bjørk, Management Systems Consultant and Lead auditor, QualityThinking, november 2012

Fordelene ved et dokumenteret kvalitetsledelsessystem

Fordelene ved at have et dokumenteret kvalitetsledelsessystem er mange. Blandt andre kan nævnes at virksomhedens ledelsessystems gennemsigtighed øges, der skabes en forståelse for virksomhedens mål på tværs i virksomheden og hvordan disse mål nås, det giver nogle klare rammer for bl.a. efterlevelse af kunde- og myndighedskrav og leverandørstyring.

ISO 9000 serien stiller krav om et dokumenteret kvalitetsledelsessystem

Et kvalitetsledelsessystem dokumenteres på baggrund af dokumenter og registreringer. Her følger en beskrivelse af hvad man ifølge ISO 9000 serien forstår ved henholdsvis dokumenter og registreringer samt hvorfor og hvordan disse benyttes i et dokumenteret kvalitetsledelsessystem.

Dokumentation er information, der gør virksomhedens mål og konsistente handlinger transparente internt i virksomheden og eksterne til kunder, myndigheder og det omgivende samfund.

Kvalitetsledelsessystemets dokumentation skal som minimum inkludere:

  • En dokumenteret kvalitetspolitik og et antal kvalitetsmål
  • En kvalitetshåndbog
  • Seks dokumenterede procedurer
  • Registreringer

Det vil sige at dokumentationen for et kvalitetsledelsessystem og dets processer er et sæt af dokumenter.

Kvalitetshåndbogen specificerer virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

En dokumenteret procedure er et skrevet dokument indeholdende information af meningsfyldt materiale.

Registreringer er dokumenter, der angiver opnåede resultater eller at en handling er gennemført.

Det er virksomheden selv, der beslutter omfanget af den dokumentation, der skal til, for at sikre effektiv planlægning, drift og kontrol af dens processer.

Virksomheden skal vurdere og dokumentere at kvalitetsledelsessystemet afspejler dens processer.

Ifølge ISO 9000 serien skal en virksomhed for at kunne fungere effektivt, have identificeret og styre et antal processer og deres sammenhænge samt de ressourcer, der bruges til at omsætte input til output.

Modellen for et Procesbaseret kvalitetsledelsessystem

Mængden og detaljeringsgraden af dokumenter og registreringer skal tilpasses den enkelte virksomhed så det er muligt at vise effektiv planlægning, drift og styring af dens processer samt gennemførelse af løbende forbedringer af kvalitetsledelsessystemets effektivitet.

Det vil sige, at det er virksomheden selv, der fastlægger omfanget af den dokumentation, der kræves og de medier, der anvendes.

Omfanget af dokumentationen afhænger nemlig af virksomhedens type og størrelse, dens processers kompleksitet og samspillet mellem processerne, produktet(ernes) kompleksitet, kundekrav, myndighedskrav samt krav til medarbejderes uddannelse og træning.


Brug en effektiv softwareløsning til håndtering af kvalitetsledelsessystemets dokumentation…

For rådgivning eller support kontakt QualityThinking på telefon +45 4051 4067 eller via mail til qt@qualitythinking.dk.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions