MSc. i biologi og ejer af QualityThinking

Seniorkonsulent
EOQ/IRCA Quality Auditor

Jeg har ekspertise i opbygning, drift, auditering og udvikling af kvalitets- og kvalitetsledelsessystemer i både privat og offentligt regi.

De metoder, jeg benytter, er udviklet med baggrund i mine erfaringer arbejdet indenfor ledelsessystemer, mange års praksis samt deltagelse i udviklingen af ISO 9001 og relaterede vejledninger.

Min involvering i udviklingen af ISO 9000-serien har betydelige fordele for din virksomhed

For at være på forkant med udviklingen af ISO ledelsesstandarderne deltager jeg som ekspert i standardiseringsudvalget S-216 for Kvalitetsledelse hos Dansk Standard.

Indsigt – Indflydelse – Markedsposition

Ved at deltage standardiseringsudvalget for kvalitetsledelse er jeg med til at definere indholdet i ISO 9001:2015.

Tidlig indsigt betyder at jeg kan arbejde med kravene allerede inden en standard er endeligt udgivet.

Gennem min deltagelse i et standardiseringsudvalg har jeg indflydelse på en standard, så den er fordelagtig for din virksomhed.

Gennem mit faglige engagement og mine kompetencer kan jeg herved være med til at styrke små og mellemstore virksomheders markedsposition.

I standardiseringsudvalget S-216 hos Dansk standardard deltager vi aktivt i det internationale arbejde med kvalitetsledelse (ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance):

  • ISO 9000-serien
  • ISO 10000-serien
  • ISO 19011 – Auditering af ledelsessystemer

Leder af den danske delegation ISO/TC 176, november 2019:

  • Komitemedlem ISO/TC SC 1 og ISO/TC SC 3
  • Arbejdsgruppe ISO/TC 176/SC 3/WG 23 (ISO 10009, kvalitetsværktøjer)
  • Arbejdsgruppe ISO/TC 176/SC 3/WG 24

Tidligere

  • Komitemedlem ISO/TC 176/SC 2/WG 24 WG6:

Vejledning i brugen af ISO 9001:2015 (ISO 9002) og
Håndbogen for mindre og mellemstore virksomheder i brugen af ISO 9001:2015  (DS-håndbog 115:2017).

[signoff]