Eva P. Bjørk

MSc. i biologi og ejer af QualityThinking

Jeg har mere end 20 års erfaring med kvalitetsledelse indenfor mange brancher og typer af virksomheder – fra molekyler til maskiner.

Mine primære ekspertiseområder ligger indenfor:

  • ISO 9001Krav til kvalitetsledelsessystemer
  • ISO 17025 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratorier
  • GCLP og GLP, GCP
  • DS/EN 15224 Kvalitetsledelsessystemer – ISO 9001:2015 med henblik på sundhedssektoren
  • ISO 13485 Medicinsk udstyr – Kvalitetsledelsessystemer – Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål

Igennem en årrække, fra 2012 til 2020, deltog i udviklingen og oversættelsen af ISO 9000 og tilhørende vejledninger samt ISO 19011 i standardiseringsudvalget for kvalitetsledelse hos Dansk Standard.

I udvalget deltog jeg aktivt i det internationale arbejde med kvalitetsledelse (ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance) og i november 2019 var jeg, som komitemedlem, leder af den danske delegation for plenarmødet på Barbados.

Derved har jeg været med til at definere indholdet i ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 og ISO 19011 samt udvalgte vejledninger i ISO 10000-serien.

  • ISO 9001:2015 Krav til kvalitetsledelsessystemer
  • ISO 9002:2016 Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2015
  • DS-håndbog 115:2017 Håndbog for mindre og mellemstore virksomheder i brugen af ISO 9001:2015

Hvis du skulle få brug for min hjælp er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller skrive til mig på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her.