Eva P. Bjørk

MSc. i biologi og freelance konsulent i kvalitetsledelse

Jeg har mere end 20 års erfaring med kvalitetsledelse indenfor mange brancher og typer af virksomheder – fra molekyler til store maskiner.

Mine primære ekspertiseområder ligger indenfor:

 • ISO 9001 Krav til kvalitetsledelsessystemer
 • ISO 17025 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratorier
 • GLP og GCLP
 • DS/EN 15224 Kvalitetsledelsessystemer – ISO 9001:2015 med henblik på sundhedssektoren

Gennem en årrække, fra 2012 til 2020 deltog jeg, som ekspert i udvalget for kvalitetsledelse hos Dansk Standard, aktivt i udviklingen og oversættelsen af ISO 9000-serien og tilhørende vejledninger.

Derved har jeg været med til at definere indholdet i disse standarder:

ISO 9000-serien

 • ISO 9000:2015
 • ISO 9001:2015
 • ISO 9004:2018 – Kvalitetsledelse – Kvaliteten i en organisation –
  Vejledning i opnåelse af vedvarende succes.
 • ISO 19011:2018 Vejledning i auditering af ledelsessystemer

Vejledninger til ISO 9000-serien

 • ISO 9002:2016 Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2015
 • DS-håndbog 115:2017 Håndbog for mindre og mellemstore virksomheder i brugen af ISO 9001:2015
 • ISO 10000-serien

I udvalget deltog jeg aktivt i det internationale arbejde med kvalitetsledelse (ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance) og i november 2019 var jeg, som komitemedlem leder af den danske delegation for plenarmødet på Barbados.


Hvis du skulle få brug for min hjælp til kvalitetsledelse er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller skrive til mig på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her.