Hvorfor, hvad, hvilke, hvordan, hvis?

ISO 9001 angiver krav til et kvalitetsledelsessystem og hjælper virksomheder til at blive mere effektive og til at forbedre kundetilfredsheden.

En ny version af standarden ISO 9001:2015 udkom i september 2015.

Men hvorfor er standarden blevet revideret, hvad er de mest væsentlige forskelle, hvilke fordele får din virksomhed af den nye version og hvordan kan du opdatere dit kvalitetsledelsessystem og hvis du allerede har et ISO 9001:2008 certificeret kvalitetsledelsessystem, hvad skal du så gøre?

Hvorfor er standarden blevet revideret?

ISO standarderne revideres hvert 5. år, hvis det findes nødvendigt.

Det gør de for at sikre at de til stadighed er brugbare værkstøjer selv om der sker ændringer i virksomhedernes forudsætninger og vilkår.

Udfordringerne for mange virksomheder i dag er, at kravene der stilles til dem er væsentligt forskellige fra for blot nogle årtier siden – hurtige ændringer i kunders ønsker og forventninger, øget globalisering, hurtig udvikling i nye teknologier, blot for at nævne nogle.

ISO 9001 er blevet revideret for at den skal kunne imødekomme disse hurtige ændringer og skal kunne reflektere til disse ændringer for stadig at være relevant.

Hvad er de mest væsentlige forskelle?

Den mest drastiske ændring i standarden er den nye struktur. ISO 9001:2015 følger nu den samme overordnede struktur High Level Structure (Annex SL) for ledelsesstandarder, der skal gøre det nemmere at integrere flere ledelsessystemer i et system.

En anden væsentlig forskel fra den tidligere udgave af standarden, ISO 9001:2008, er det større fokus på den risikobaserede tænkning. Selvom den risikobaserede tænkning altid har været en del af standarden fremgår tankegangen nu mere tydeligt i standarden.

Hvilke fordele får din virksomhed af den nye version?

Der er flere fordele ved den nye version af standarden, for eksempel:

 • der lægges større vægt på lederskab engagement
 • hjælper med at adressere muligheder og risici på en struktureret måde
 • bruger et mere enkelt sprog, en fælles struktur og begreber, der især er til hjælp for virksomheder der har flere ledelsessystemer, så som miljøledelse og Ledelsessystemer til forretningskontinuitet
 • adresserer mere effektivt styring af forsyningskæden (Supply chain)
 • er mere brugervenlig for service og vidensbaserede organisationer.

Hvordan kan du opdatere dit kvalitetsledelsessystem?

Alle virksomheder og deres ledelsessystemer er forskellige og det er forskelligt hvad, der skal til for at opdatere netop dit ledelsessystem.

Mens mange ting i standarden er ændret, kan mange af disse være noget du allerede har i dit system – en korrelationsmatrix, kan hjælpe dig med at identificerer hvilke dele i standarden der er blevet flyttet til andre afsnit.

Her er nogle tips du kan bruge når du skal opdatere af dit ledelsessystem:

 • sæt dig godt ind i standarden
 • identificer de steder, hvor der skal tilføjes noget på grund af nye krav
 • lav en implementeringsplan
 • opdater dit eksisterende ledelsessystem til den nye udgave.
 • træn alle relevante parter, der kan have indflydelse på effektiviteten i din
 • hvis du allerede er certificeret kan du tale med den certificerende virksomhed om overgangen til den nye version af standarden.

Hvis du allerede har et ISO 9001:2008 certificeret kvalitetsledelsessystem, hvad skal du så gøre?

Hvis du ønsker at opretholde din certificering skal opdatere dit system til den nye udgave af standarden og søger om en ny certificering.

Efter september 2018 gælder certifikater til ISO 9001:2008 ikke længere. Du skal altså nå at opdatere dit system og få det certificeret inden slutningen af september 2018.

Efter ”Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015ISO/TC176/SC2.

[signoff]

Spørgsmål og kommentarer er velkomne