Fjernaudit

Når en face-to-face audit ikke er mulig

Der kan være flere årsager til at en auditor ikke kan være tilstede det være sig sikkerhedsforhold, pandemier eller rejserestriktioner.

Informations- og kommunikationsmetoder gør det muligt at auditere på afstand og dermed begrænse rejsetid- og omkostninger samt logistiske forhold og at nedbringe miljøbelastningen.

Brug af informations-og kommunikations teknologier i forbindelse med fjernaudit

Der kan være flere årsager til at en auditor ikke kan være tilstede det være sig sikkerhedsforhold, pandemier eller rejserestriktioner.

Informations- og kommunikationsmetoder gør det muligt at auditere på afstand og dermed begrænse rejsetid- og omkostninger samt logistiske forhold og at nedbringe miljøbelastningen.

Fjernaudit er hvor auditor ikke kan være fysisk tilstede i virksomheden

Værdien af informations- og kommunikations teknologier ligger i deres potentielle fleksibilitet for at nå en audits mål.

For at opnå fordelene er det nødvendigt at alle interesserede parter er opmærksomme på deres rolle i processen, input, forventede output og risici og muligheder, der vil give basis til at opnå auditmål og auditprogrammets mål.

På den anden side skal man overveje de begrænsninger og de risici, der kan ligge i brugen informations- og kommunikations teknologier, det være sig informationssikkerhed, databeskyttelse, troværdighed og kvaliteten af blandt andre de objektive vidnesbyrd, der indsamles.

Når informations- og kommunikations teknologier benyttes ved fjernaudit, bør risici og muligheder identificeres og kriterier for accept af disse defineres, hvor og under hvilke forhold.

Nedenstående tabel er et eksempel på en risiko og mulighedsanalyse fra etablering af auditprogram over planlægning til gennemførelse af en audit.

Risici og muligheder ved fjernaudit

Modificeret efter “Guidance on remote audits”, ISO 9001 Auditing Practices Group, 16-April-2020


Har du brug for hjælp eller inspiration til dine interne audit er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller via mail til qt@qualitythinking.dk.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne